Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2001 z dne 13. 7. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2001 z dne 13. 7. 2001

Kazalo

3117. Sklep o spremembi odloka o dopolnitvi odloka o pomožnih objektih občanov, stran 5994.

Na podlagi drugega odstavka 51. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in 26/90 ter Uradni list RS, št. 47/93), odloka o dopolnitvi odloka o pomožnih objektih občanov (Uradni list RS, št. 21/01), 6. člena navodil o merilih za to, kaj se lahko šteje za objekte, oziroma za posege v prostor, za katere po zakonu ni potrebno lokacijsko dovoljenje in kaj se lahko šteje za pomožne objekte (Uradni list SRS, št. 27/85) ter 7. in 16. člena statuta Občine Kungota (Uradni list RS, št. 16/99), odloka o pomožnih objektih (MUV št. 8/95), odloka o dopolnitvi odloka o pomožnih objektih občanov (Uradni list RS, št. 21/01), je Občinski svet občine Kungota na 19. redni seji dne 27. 6. 2001 sprejel
S K L E P
o spremembi odloka o dopolnitvi odloka o pomožnih objektih občanov
1. člen
Spremeni se odlok o dopolnitvi odloka o pomožnih objektih občanov, ki ga je sprejel Občinski svet občine Kungota na svoji 15. redni seji dne 14. februarja 2001 in je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 21 z dne 23. 3. 2001
2. člen
Razveljavi se 3. člen, ki glasi: za pomožne objekte iz 2. člena je investitor dolžan plačati del komunalnega prispevka, ki se nanaša samo na opremo stavbnega zemljišča, priključka na javno infrastrukturo – cesto.
3. člen
Vsa ostala določila odloka o dopolnitvi odloka o pomožnih objektih občanov (Uradni list št. 21/01) ostanejo nespremenjena.
Št. 032-01/35-2001
Kungota, dne 27. junija 2001.
Župan
Občine Kungota
Jožef Karner, inž. grad. l. r.

AAA Zlata odličnost