Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2001 z dne 13. 7. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2001 z dne 13. 7. 2001

Kazalo

3116. Sklep o financiranju političnih strank v Občini Kungota, stran 5994.

Na podlagi 16. člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o političnih strankah (Uradni list RS, št. 70/00) in 7. člena statuta Občine Kungota (Uradni list RS, št. 16/99) je Občinski svet občine Kungota na 19. redni seji dne 27. 6. 2001 sprejel
S K L E P
o financiranju političnih strank v Občini Kungota
1. člen
Ta sklep ureja način in obseg financiranja političnih strank v Občini Kungota (v nadaljevanju: stranka).
2. člen
Stranka lahko pridobi sredstva iz proračuna Občine Kungota, če je dobila najmanj 50% glasov, potrebnih za izvolitev enega člana občinskega sveta (število veljavnih glasov: s številom mest v občinskem svetu x 50 % : 100).
Višina sredstev, namenjenih za financiranje političnih strank, se določi v proračunu Občine Kungota za posamezno proračunsko leto.
Pri opredelitvi višine sredstev se izhaja iz izhodišča, da ta ne smejo presegati 30 tolarjev na glas volivca, ki je veljavno glasoval za te stranke in ne 0,2% sredstev, ki jih ima Občina Kungota opredeljene po predpisih, ki urejajo financiranje občin in s katerimi lahko zagotovi izvajanje ustavnih in zakonskih nalog (v nadaljevanju: primerna poraba).
3. člen
Znesek iz prejšnjega člena se lahko letno poveča za toliko, za kolikor se poveča obseg sredstev primerne porabe, vendar višina sredstev namenjenih za financiranje strank ne sme preseči v prejšnjem členu določenega odstotka.
4. člen
Sredstva se strankam izplačajo do 31. 7. v tekočem letu.
5. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Kungota v letu 2000 (sprejet 20. 6. 2000).
6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 1-2001
Kungota, dne 27. junija 2001
Župan
Občine Kungota
Jožef Karner, inž. grad. l. r.

AAA Zlata odličnost