Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2001 z dne 13. 7. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2001 z dne 13. 7. 2001

Kazalo

3114. Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Jesenice za Občino Kranjska Gora, stran 5992.

Na podlagi 34. in 43. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84, 15/89 in Uradni list RS, št. 71/93), 1. in 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) ter na podlagi 11. člena statuta Občine Kranjska Gora (UVG št. 17/99 in 28/00) je Občinski svet občine Kranjska Gora na seji dne 28. 6. 2001 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E
prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Jesenice za Občino Kranjska Gora
1. člen
S tem odlokom se spremenijo in dopolnijo:
– spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Jesenice za Občino Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 30/96, 46/96, 58/98, 61/99 in 49/00).
2. člen
Spremembe in dopolnitve vsebujejo:
– tekstualni del,
– grafični del, ki se sestoji iz kartografske dokumentacije na preglednem kartografskem načrtu v merilu 1:5.000.
3. člen
Spremembe in dopolnitve dolgoročnega in družbenega plana obravnavajo:
– spremembe namenske rabe površin za širitev pokopališča.
4. člen
(1) Dopolni se Tabela 1 v poglavju VI. Urejanje prostora in varstvo okolja z novimi in spremenjenimi nazivi območij urejanja:
----------------------------------------------------------------------------------
Naziv območja urejanja   Planska celota   Oznaka območja   Urejanje s PIN
                        Urejanja
----------------------------------------------------------------------------------
Podkoren – pokopališče   KG                   Zp1
----------------------------------------------------------------------------------
Povezano z urejanjem pokopališča se delno razširi površina stavbnih zemljišč (KG SK1).
(2) Skladno z navedenimi spremembami in dopolnitvami se dopolni tudi kartografski del plana in kartografska dokumentacija.
5. člen
Te spremembe in dopolnitve plana so na vpogled na Občini Kranjska Gora, na Krajevni skupnosti Kranjska Gora ter na Upravni enoti Jesenice.
6. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 350/8-243/99
Kranjska Gora, dne 28. junija 2001.
Župan
Občine Kranjska Gora
Jože Kotnik l. r.

AAA Zlata odličnost