Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2001 z dne 13. 7. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2001 z dne 13. 7. 2001

Kazalo

3111. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Hrastnik za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorskih sestavin srednjeročnega plana za območje Občine Hrastnik, dopolnitev v letu 2000, stran 5990.

Na podlagi 46. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84, 15/89 in Uradni list RS, št. 71/93), zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90), 33. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 63/95, 26/97 in 70/00 ter odločbe – US RS, št. 6/94, 45/94, 20/95, 9/96, 44/96) in 17. člena statuta Občine Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 3/99) je Občinski svet občine Hrastnik na 15. redni seji dne 21. 6. 2001 sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Hrastnik za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorskih sestavin srednjeročnega plana za območje Občine Hrastnik, dopolnitev v letu 2000
1
Javno se razgrne osnutek sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Hrastnik za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorskih sestavin srednjeročnega plana za območje Občine Hrastnik, dopolnitev v letu 2000.
2
Dokumentacija bo javno razgrnjena v prostorih sejne sobe upravne stavbe Občine Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5 v delovnem času občinske uprave. Javna razgrnitev bo trajala 30 dni od objave sklepa v Uradnem listu Republike Slovenije.
3
V času javne razgrnitve lahko k dokumentu podajo svoje pripombe in predloge vse fizične in pravne osebe, organizacije in skupnosti in le-te posredujejo Direkciji za prostor, okolje in javne gospodarske službe Občine Hrastnik.
4
V času javne razgrnitve bo izvedena javna obravnava v prostorih Poslovne stavbe v Hrastniku, Trg Franca Kozarja 7 za vse občane Občine Hrastnik.
5
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-03-4/00
Hrastnik, dne 21. junija 2001.
Župan
Občine Hrastnik
Leopold Grošelj l. r.

AAA Zlata odličnost