Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2001 z dne 13. 7. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2001 z dne 13. 7. 2001

Kazalo

3109. Spremembe in dopolnitve pravilnika o dodeljevanju sredstev za pospeševanje in razvoj kmetijstva v Občini Cankova, stran 5986.

Na podlagi zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00) in 16. člena statuta Občine Cankova (Uradni list RS, št. 21/99) je Občinski svet občine Cankova na 24. redni seji dne 29. 6. 2001 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E
pravilnika o dodeljevanju sredstev za pospeševanje in razvoj kmetijstva v Občini Cankova
1. člen
V 2. členu pravilnika o dodeljevanju sredstev za pospeševanje in razvoj kmetijstva v Občini Cankova (Uradni list RS, št. 63/00) se črta prva alinea, dodajo se pa naslednje alinee:
– priprava razvojnih in investicijskih programov,
– investicije in tehnološke posodobitve v kmetijstvu in živilski industriji.
2. člen
V 3. členu pravilnika se črta prva, šesta, sedma in osma alinea, dodajo se alinee:
– regresiranje umetnega osemenjevanja krav, telic, svinj, kobil iz kmečke reje,
– preventivni ukrepi (zdravstveno varstvo živali in rastlin, testiranje strojev ipd),
– pomoč zaradi težkih pogojev dela (težji dostop, prevoz vode, sofinanciranje zbiranja mleka ipd.),
– promocije in sejmi,
– nakup kmetijskih zemljišč ipd.
3. člen
V 10. členu pravilnika se črta besedilo »iz 4. člena tega pravilnika«
4. člen
Te spremembe in dopolnitve začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 32001-5/2001
Cankova, dne 3. julija 2001.
Župan
Občine Cankova
Viktor Voršič l. r.

AAA Zlata odličnost