Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2001 z dne 13. 7. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2001 z dne 13. 7. 2001

Kazalo

3066. Odločba o pooblastilu Zavoda za zdravstveno varstvo Maribor, stran 5950.

Na podlagi 40. člena zakona o kemikalijah (Uradni list RS, št. 36/99), 22. in 38. člena zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (Uradni list RS, št. 52/00) izdaja minister za zdravje naslednjo
O D L O Č B O
1
Za opravljanje nalog v zvezi z izvajanjem zakona o kemikalijah in zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili se pooblasti Zavod za zdravstveno varstvo Maribor (v nadaljnjem besedilu: ZZV Maribor).
2
ZZV Maribor opravlja naslednje naloge:
– sodeluje pri izdelavi ocene nevarnosti kemikalij in tveganja kemikalij, vključno s pesticidi,
– izvaja laboratorijsko diagnostiko kemikalij in drugih nevarnih snovi v vzorcih živil, snovi, ki prihajajo v stik z živili, ter drugih vzorcev okolja in biološkega materiala,
– druge naloge v skladu s programom iz 3. točke te odločbe.
3
ZZV Maribor vsako leto pripravi program dela. Program sprejme v soglasju z ministrom, pristojnim za zdravje, najkasneje do 30. novembra za naslednje leto.
4
Stroški za izvajanje nalog iz 2. točke te odločbe se krijejo iz državnega proračuna na podlagi programa iz prejšnje točke.
5
Ta odločba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 5813-7/01
Ljubljana, dne 26. junija 2001.
prof. dr. Dušan Keber, dr. med. l. r.
Minister
za zdravje

AAA Zlata odličnost