Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2001 z dne 13. 7. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2001 z dne 13. 7. 2001

Kazalo

3062. Pravilnik o zaščitnem znaku za označevanje kmetijskih pridelkov oziroma živil, stran 5936.

Na podlagi četrtega odstavka 39. člena, drugega odstavka 41. člena, tretjega odstavka 42. člena, četrtega odstavka 45. člena, tretjega odstavka 46. člena, četrtega odstavka 47. člena in drugega odstavka 51. člena zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v soglasju z ministrom za zdravje
P R A V I L N I K
o zaščitnem znaku za označevanje kmetijskih pridelkov oziroma živil
1. člen
(uvod)
Ta pravilnik določa:
– oblike, barve in vsebino zaščitnega znaka;
– način označevanja kmetijskih pridelkov oziroma živil višje kakovosti, ekološke pridelave, integrirane pridelave, tradicionalnega ugleda, geografske označbe, geografskega porekla in naravne mineralne vode, pridelanih oziroma proizvedenih v Republiki Sloveniji;
– nadzor nad označbo.
2. člen
(višja kakovost)
Zaščitni znak za označevanje višje kakovosti kmetijskih pridelkov oziroma živil se lahko uporablja za označevanje kmetijskih pridelkov oziroma živil, ki imajo registrirano višjo kakovost pri Uradu Republike Slovenije za priznavanje označb kmetijskih pridelkov oziroma živil (v nadaljnjem besedilu: urad), da kmetijski pridelki oziroma živila ustrezajo kriterijem predpisov o višji kakovosti.
3. člen
(ekološki)
Zaščitni znak za označevanje ekoloških kmetijskih pridelkov oziroma živil se lahko uporablja za tiste kmetijske pridelke oziroma živila, ki se pridelujejo oziroma predelujejo po pogojih, določenih s predpisi, ki urejajo ekološko predelavo oziroma predelavo, ter so pod predpisanim nadzorom.
4. člen
(integrirani)
Zaščitni znak za označevanje integriranih kmetijskih pridelkov oziroma živil se lahko uporablja za tiste kmetijske pridelke oziroma živila, ki se pridelujejo oziroma predelujejo po pogojih, določenih s predpisi, ki urejajo integrirano pridelavo oziroma predelavo, ter so pod predpisanim nadzorom.
5. člen
(tradicionalni ugled)
Zaščitni znak za označevanje tradicionalnega ugleda kmetijskih pridelkov oziroma živil se lahko uporablja za tiste kmetijske pridelke oziroma živila, ki se pridelujejo oziroma predelujejo po pogojih, določenih s predpisi, ki urejajo uporabo označbe za tradicionalni ugled.
6. člen
(geografska označba)
Zaščitni znak za geografsko označbo kmetijskih pridelkov oziroma živil se lahko uporablja za tiste kmetijske pridelke oziroma živila, za katere, v skladu z določbami predpisov o geografski označbi, predpiše minister, pristojen za kmetijstvo in prehrano, območja in pogoje pridelave oziroma predelave, pridelovalci oziroma predelovalci pa so vpisani v register pri uradu.
7. člen
(geografsko poreklo)
Zaščitni znak za geografsko poreklo kmetijskih pridelkov oziroma živil se lahko uporablja za tiste kmetijske pridelke oziroma živila, za katere, v skladu z določbami predpisov o geografskem poreklu, predpiše minister, pristojen za kmetijstvo in prehrano, območja in pogoje pridelave oziroma predelave, pridelovalci oziroma predelovalci pa so vpisani v register pri uradu.
8. člen
(naravna mineralna voda)
Zaščitni znak za označevanje naravne mineralne vode lahko uporabljajo vsi proizvajalci naravne mineralne vode, ki izpolnjujejo predpisane pogoje in so vpisani v register pri uradu.
9. člen
(zaščitni znaki)
Celoto simbola in napisov imenujemo logotip ali zaščitni znak.
Osnovni zaščitni znak je sestavljen iz simbola (dva kvadrata, iz katerih izhajata dve krivulji, ki simbol povezujeta v celoto) in dveh napisov, ki ju ločuje sredinsko postavljena vertikalna linija (nahajata se pod simbolom), in sicer sta to, kot v prilogi, ki je sestavni del tega pravilnika:
– dopolnilni napis, ki je postavljen v levo naslonilo od vertikale;
– napis Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ki je postavljen v desno naslonilo od vertikale.
Oblika zaščitnih znakov zaradi razpoznavnosti ostaja enaka, barva pa se spreminja in s tem določa posamezne zaščitne znake.
10. člen
(večbarvne izvedbe)
Zaščitne znake uporabljamo v naslednjih večbarvnih izvedbah:
Simbol v Pantone izvedbi
– naravna mineralna voda – modra / svetlo modra (Pantone 285 / Pantone 290);
– integrirani – zelena / svetlo zelena (Pantone 376 / Pantone 373);
– ekološki – zelena / svetlo zelena (Pantone 354 / Pantone 358);
– višja kakovost – rdeča / svetlo rdeča (Pantone 485 / Pantone 488);
– tradicionalni ugled – rumena /svetlo rumena (Pantone 123 / Pantone 1215);
– geografsko poreklo – rjava / svetlo rjava (Pantone 464 / Pantone 467);
– geografska označba – rjava / svetlo rjava (Pantone 119 / Pantone 460).
Simbol v procesnih barvah (CMYK)
– naravna mineralna voda – modra / svetlo modra (c90 m40 y0 k0 / c25 m5 y k0);
– integrirani – zelena / svetlo zelena (c60 m0 y100 k0 / c15 m0 y50 k0);
– ekološki – zelena / svetlo zelena (c90 m0 y90 k0 / c35 m0 y30 k0);
– višja kakovost – rdeča / svetlo rdeča (c0 m100 y90 k0 / c0 m30 y15 k0);
– tradicionalni ugled – rumena / svetlo rumena (c0 m25 y95 k0 / c0 m5 y45 k0);
– geografsko poreklo – rjava / svetlo rjava (c30 m60 y100 k30 / c10 m15 y35 k0);
– geografska označba – rjava / svetlo zelena (c40 m30 y100 k30 / c10 m10 y40 k0).
Barva napisov in vertikalne linije je črna, razen v negativu.
11. člen
(enobarvna rastrska izvedba)
Simbol v enobarvni rastrski izvedbi
– naravna mineralna voda – modra (Pantone 285 / 30% Pantone 285);
– integrirani – zelena (Pantone 376 / 30% Pantone 376);
– ekološki – zelena (Pantone 354 / 30% Pantone 354);
– višja kakovost – rdeča (Pantone 485 / 30% Pantone 485);
– tradicionalni ugled – rumena (Pantone 123 / 30% Pantone 123);
– geografsko poreklo – rjava (Pantone 464 / 30% Pantone 464);
– geografska označba – rjava (Pantone 119 / 30% Pantone 119).
Barva napisov in vertikalne linije je črna, razen v negativu.
12. člen
(črno bela izvedba)
Kjer barvna izvedba ni možna, lahko uporabljamo črno belo rastrsko izvedbo (simbol – 100% črna / 20% črna, napisa in vertikala – 100% črna).
13. člen
(negativ)
Kjer barvna ali črno bela izvedba nista možni, lahko uporabljamo negativno izvedbo logotipa.
14. člen
(črtna izvedba)
Kjer barvna, črno bela ali negativna izvedba niso možne, lahko uporabljamo črtno izvedbo logotipa (simbol – 100% črna, napis in vertikala – 100% črna).
15. člen
(kontrast z barvami ozadja)
Če barva ozadja ne dovoljuje zadostnega kontrasta, lahko logotip uporabljamo v črno beli rastrski izvedbi.
Če je barva ozadja temna, lahko:
– uporabimo negativno izvedbo logotipa;
– simbol uporabimo v barvni varianti, napise pa v svetlejši barvi simbola;
– uporabimo negativno črtno izvedbo logotipa.
16. člen
(tipografija)
Za dopolnilne napise je uporabljena tipografija DaxCondensed – Medium in so vedno postavljeni v levo naslonilo od vertikalne osi.
Za napis Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je uporabljena tipografija DaxCondensed – Light in je v odnosu z osjo vedno postavljen v desno naslonilo.
Velikost napisov je vedno sorazmerna z velikostjo simbola. Pomanjšave ali povečave neodvisno od simbola niso dovoljene.
17. člen
(velikosti)
Dovoljene so samo povečave in pomanjšave logotipa kot celote.
Če aplikacija logotipa na različne embalaže in etikete zahteva pomanjšavo, naj simbol ne bo manjši od 15 mm višine.
Najmanjša dovoljena pomanjšava simbola za tiskane medije je 20 mm višine.
Na audio-vizualnih medijih mora biti logotip jasno viden in berljiv.
18. člen
(postavitev logotipa na embalažo in etikete)
Najbolj učinkovita je aplikacija večbarvne izvedbe logotipa (v Pantone izvedbi ali procesnih barvah). Logotip je vedno postavljen na lice embalaže, ki je na policah trgovin obrnjena proti potrošniku.
Uporaba enobarvne rastrske, črno bele rastrske, negativne, črtne ali negativne črtne izvedbe logotipa je priporočljiva samo v primerih, kjer tehnični problemi onemogočajo uporabo večbarvne izvedbe.
19. člen
(posebna raba)
Pri oglaševanju v tiskanih in audio-vizualnih medijih logotip uporabljamo v večbarvni izvedbi. Če to ni možno, je dovoljena uporaba logotipa v črno beli izvedbi. Posamezne oznake lahko uporabljamo samo skupaj z izdelki, ki jih le-te označujejo.
20. člen
(podeljevanje)
Zaščitni znak podeljuje urad na podlagi vloge pridelovalca oziroma predelovalca kmetijskih pridelkov oziroma živil, pridelanih oziroma proizvedenih v Republiki Sloveniji. Vloga mora vsebovati:
– identifikacijske podatke o vlagatelju (ime in priimek oziroma firma, naslov oziroma sedež s hišno številko in enotno matično številko občana oziroma matična številka);
– ime kmetijskega pridelka oziroma živila, za katerega vlagatelj zaproša za zaščitni znak;
– dokazila, da izpolnjuje pogoje, predpisane tem pravilniku.
Evidenco o podeljenih zaščitnih znakih vodi urad.
21. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem tega pravilnika opravlja Inšpektorat Republike Slovenije za kakovost kmetijskih pridelkov in živil.
22. člen
(veljavnost)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 324-41/01
Ljubljana, dne 5. julija 2001.
mag. Franc But l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Soglašam!
prof. dr. Dušan Keber, dr. med. l. r.
Minister
za zdravje

AAA Zlata odličnost