Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2001 z dne 13. 7. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2001 z dne 13. 7. 2001

Kazalo

3060. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o izvajanju zakona o trošarinah, stran 5934.

Na podlagi 10., 18., 22., 23., 29., 35., 44., 52., 55., 56., 59. in 67. člena zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 84/98, 57/99 in 33/01) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o izvajanju zakona o trošarinah
1. člen
V pravilniku o izvajanju zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 6/99, 52/99 in 35/00) se 39. člen spremeni tako, da se glasi:
“39. člen
(denaturant)
(1) Denaturanti za namene oproščene uporabe v proizvodnji neprehrambenih izdelkov so sestavljeni iz:
– 4000 g izopropilnega alkohola (CAS št. 67-63-0), 500 g metiletilketona (CAS št. 78-93-3) in 2 g denatonium benzoata (CAS št. 3734-33-6); ali
– 0,8 g denatonium benzoata (CAS št. 3734-33-6) in 78,8 g t-butil alkohola (CAS št. 75-65-0); ali
– 5000 g izopropilnega alkohola (CAS št. 67-63-0) in 78,8 g t-butil alkohola (CAS št. 75-65-0); ali
– 39,5 g sintetičnega muškata v ksilenu in 78,8 g t-butil alkohola (CAS št. 75-65-0) na hektoliter 100% etilnega alkohola.
(2) Če denaturanti iz prvega odstavka tega člena zaradi tehnoloških zahtev niso primerni za uporabo v proizvodnji neprehrambenih izdelkov, lahko carinski organ dovoli uporabo drugih denaturantov.
(3) Carinski organ lahko odstopi od zahteve za denaturiranje, če uporaba denaturanta iz prvega ali drugega odstavka tega člena dokazljivo onemogoča uporabo etilnega alkohola v proizvodnem procesu.
(4) Popolni denaturanti iz petega odstavka 44. člena zakona so sestavljeni iz:
– 125 g tiofena (CAS št. 110-02-1), 0,8 g denatonium benzoata (CAS št. 3734-33-6), 0,4 g rdečega barvila (C.I. Acid red 15)) in 2 l metiletilketona (CAS št. 78-93-3); ali
– 500 g dietilftalata (CAS št. 84-66-2) in 78,8 g t-butil alkohola (CAS št. 75-65-0); ali
– 1580 g izopropilnega alkohola (CAS št. 67-63-0), 790 g t-butil alkohola (CAS št. 75-65-0) in 0,79 g denatonium benzoata (CAS št. 75-65-0); ali
– 3 l acetona (CAS št. 67-64-1) in 2 g denatonium benzoata (CAS št. 3734-33-6) na hektoliter 100% etilnega alkohola.”
2. člen
48. člen se spremeni tako, da se glasi:
“48. člen
(označevanje)
(1) Plinsko olje, ki se uporablja kot gorivo za ogrevanje (ekstra lahko kurilno olje), se obarva z rdečo barvo, ki je topna v plinskem olju, v količini, ki zagotavlja pri beli svetlobi v sloju plinskega olja 2 cm s prostim očesom vidno barvno označenost in vsebuje markirni indikator, katerega je mogoče ugotoviti samo s kemičnim testom. Plinsko olje, označeno s sredstvom za označevanje, mora vsebovati najmanj 4,6 g markirnega indikatorja “C. I. Solvent Yellow 124” s kemijsko oznako N-etil-N-[2-(1-izobutoksietoksi)etil] azobenzen-4-amin, na 1000 litrov plinskega olja pri 15° C oziroma 5,4 g markirnega indikatorja na 1000 kg plinskega olja.
(2) Kerozin, ki se uporablja kot gorivo za ogrevanje, se obarva z zeleno barvo, ki je topna v kerozinu, v količini, ki zagotavlja pri beli svetlobi v sloju kerozina 2 cm s prostim očesom vidno barvno označenost in vsebuje markirni indikator, katerega je mogoče ugotoviti samo s kemičnim testom. Kerozin, označen s sredstvom za označevanje, mora vsebovati najmanj 4,3 g markirnega indikatorja “C.I.Solvent Yellow 124” s kemijsko oznako N-etil-N-[2-(1- izobutoksietoksi)etil]azobenzen-4-amin, na 1000 litrov kerozina pri 15° C oziroma 5,1 g markirnega indikatorja na 1000 kg kerozina.
(3) Vsebnost markirnega indikatorja iz prvega in drugega odstavka tega člena se določa po standardu SIST 1020 ali DIN 51426. V primeru spora se uporablja standard DIN 51426.
(4) Doziranje iz prvega in drugega odstavka tega člena se zagotovi z označevalno napravo, ki mora biti pred namestitvijo v trošarinskem skladišču tehnično pregledana in overjena pri ministrstvu, pristojnem za meroslovje ter odobrena s strani carinskega organa in po potrebi plombirana.”
3. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 415-18/01
Ljubljana, dne 27. junija 2001.
mag. Anton Rop l. r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost