Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2001 z dne 13. 7. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2001 z dne 13. 7. 2001

Kazalo

3058. Pravilnik o regionalni karti za izvajanje politike regionalnih državnih pomoči v Republiki Sloveniji, stran 5931.

Na podlagi 26. in 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 20/95-odločba US RS, 29/95, 80/99) izdaja ministrica za gospodarstvo
P R A V I L N I K
o regionalni karti za izvajanje politike regionalnih državnih pomoči v Republiki Sloveniji
1. člen
(vsebina)
S tem pravilnikom se določajo metoda in postopki za določitev območij v Republiki Sloveniji, upravičenih do regionalnih državnih pomoči in intenzivnosti regionalnih državnih pomoči na posameznih upravičenih območjih.
2. člen
(metoda za določitev upravičenih območij)
Regionalna karta opredeljuje t.i. območje (A) v skladu s 3. členom zakona o nadzoru državnih pomoči (Uradni list RS, št. 1/00, 30/01) in 6. členom uredbe o namenih in pogojih za dodeljevanje državnih pomoči ter določitvi pristojnih ministrstev za upravljanje posameznih shem državnih pomoči (Uradni list RS, št. 59/00).
Območje (A) je opredeljeno kot območje, kjer bruto domači proizvod na prebivalca po kupni moči ne presega 75% povprečja Evropske unije, in na katerem se lahko, v skladu s prvo alineo drugega odstavka 3. člena zakona o nadzoru državnih pomoči, dodelijo državne pomoči za pospeševanje gospodarskega razvoja območij, kjer je življenjska raven nizka ali kjer obstaja velika brezposelnost.
3. člen
(določitev upravičenih območij)
Celotno ozemlje Republike Slovenije se določi kot območje (A), ki je upravičeno do regionalnih državnih pomoči.
4. člen
(metoda za določitev intenzivnosti regionalnih državnih pomoči)
Za določitev intenzivnosti regionalnih državnih pomoči na upravičenih območjih se uporablja SKTE 3 teritorialna raven, v skladu s standardno klasifikacijo teritorialnih enot (Uradni list RS, št. 28/00), ki sestoji iz 12 statističnih regij: Pomurska, Podravska, Koroška, Savinjska, Zasavska, Spodnjeposavska, Jugovzhodna Slovenija, Osrednjeslovenska, Gorenjska, Notranjsko-kraška, Goriška in Obalnokraška.
Za določitev upravičenih območij in intenzivnosti regionalnih državnih pomoči so bili uporabljeni statistični podatki o bruto domačem proizvodu po kupni moči na prebivalca za Republiko Slovenijo in za Evropsko unijo za časovno obdobje 1995-1997.
5. člen
(določitev intenzivnosti regionalnih državnih pomoči)
Najvišja dovoljena stopnja regionalnih državnih pomoči lahko znaša do 40% vrednosti investicij, izraženo v neto ekvivalentu dotacije. Za majhna in srednje velika podjetja se tako določena zgornja meja lahko poveča za 15 odstotnih točk.
6. člen
(diferenciacija intenzivnosti regionalnih državnih pomoči)
V statističnih regijah SKTE-3: Pomurska, Podravska, Koroška, Savinjska, Zasavska, Spodnjeposavska, Jugovzhodna Slovenija, Gorenjska, Notranjsko-kraška, Goriška in Obalnokraška se določi intenzivnost regionalnih pomoči v višini do največ 40% vrednosti začetnih investicij, izraženo v neto ekvivalentu dotacije.
Za Osrednjeslovensko statistično regijo SKTE-3 se določi intenzivnost regionalnih državnih pomoči v višini do največ 35% vrednosti začetnih investicij, izraženo v neto ekvivalentu dotacije.
Za majhna in srednje velika podjetja se v predhodnih odstavkih tega člena določeni zgornji meji lahko povečata za 15 odstotnih točk.
7. člen
(karta)
Regionalna karta za dodeljevanje regionalnih državnih pomoči je določena kot priloga temu pravilniku in je njegov sestavni del.
8. člen
(veljavnost)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-17/2000-1
Ljubljana, dne 5. julija 2001.
dr. Tea Petrin l. r.
Ministrica
za gospodarstvo

AAA Zlata odličnost