Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2001 z dne 13. 7. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2001 z dne 13. 7. 2001

Kazalo

3057. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o načinu in postopku pridobitve licence za opravljanje dejavnosti organiziranja turističnih potovanj, dejavnosti prodaje oziroma posredovanja turističnih potovanj ter o načinu vodenja registra izdanih licenc, stran 5931.

Na podlagi četrtega odstavka 37. člena zakona o pospeševanju turizma (Uradni list RS, št. 57/98 in 68/00) izdaja ministrica za gospodarstvo
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o načinu in postopku pridobitve licence za opravljanje dejavnosti organiziranja turističnih potovanj, dejavnosti prodaje oziroma posredovanja turističnih potovanj ter o načinu vodenja registra izdanih licenc
1. člen
V pravilniku o načinu in postopku pridobitve licence za opravljanje dejavnosti organiziranja turističnih potovanj, dejavnosti prodaje oziroma posredovanja turističnih potovanj ter o načinu vodenja registra izdanih licenc (Uradni list RS, št. 13/99 in 37/00), se besedilo 1. točke prvega odstavka 4. člena spremeni tako, da se glasi:
“1. registraciji dejavnosti:
– za pravno osebo: izpisek iz sodnega registra, ki ga izda pristojno okrožno sodišče in obvestilo o identifikaciji in razvrstitvi po dejavnosti, ki ga izda Statistični urad Republike Slovenije;
– za fizično osebo: priglasitveni list, izdan pri pristojni izpostavi Davčne uprave Republike Slovenije in obvestilo o identifikaciji in razvrstitvi po dejavnosti, ki ga izda Statistični urad Republike Slovenije.”
Doda se 6. točka, ki se glasi:
“6. poslovnem prostoru:
– dokazilo o pravici do razpolaganja s poslovnim prostorom: zemljiškoknjižni izpisek ali overjena pogodba ali sodna odloča oziroma sklep ipd.;
– original ali notarsko overjena kopija uporabnega dovoljenja;
– originalna ali overjena izjava predlagatelja, da se poslovni prostor ne nahaja v stanovanju.”
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 017-1/2001-14-138
Ljubljana, dne 5. julija 2001.
Ministrica
za gospodarstvo
dr. Tea Petrin l. r.

AAA Zlata odličnost