Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2001 z dne 8. 6. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2001 z dne 8. 6. 2001

Kazalo

2570. Odredba o višini pristojbine za opravljanje strokovnih izpitov za pridobitev naziva člana ladijske posadke v trgovski mornarici, o višini pristojbine za opravljanje izpitov za pridobitev posebnih pooblastil članov posadke morskih ladij, o višini pristojbine za izmeritev čolnov in ugotavljanje njihove sposobnosti za plovbo in o višini pristojbine za opravljanje izpitov za voditelja čolna, preizkusov znanj za upravljanje čolna ter izpit za upravljanje z VHF GMDSS postajo, stran 5128.

Na podlagi 144. in 152. člena pomorskega zakonika (Uradni list RS, št. 26/01), sedmega odstavka 3. člena pravilnika o sestavi izpitnih komisij in strokovnih izpitih za nazive pomorščakov (Uradni list RS, št. 33/98 in 87/00), 28. člena pravilnika o čolnih in plavajočih objektih (Uradni list SRS, št. 13/89, Uradni list RS, št. 90/98, 42/00 in 100/00), tretjega odstavka 17. člena in tretjega odstavka 24. člena pravilnika o izpitu za voditelja čolna in preizkusu znanja za upravljanje čolna (Uradni list RS, št. 42/00 in 87/00) izdaja minister za promet
O D R E D B O
o višini pristojbine za opravljanje strokovnih izpitov za pridobitev naziva člana ladijske posadke v trgovski mornarici, o višini pristojbine za opravljanje izpitov za pridobitev posebnih pooblastil članov posadke morskih ladij, o višini pristojbine za izmeritev čolnov in ugotavljanje njihove sposobnosti za plovbo in o višini pristojbine za opravljanje izpitov za voditelja čolna, preizkusov znanj za upravljanje čolna ter izpit za upravljanje z VHF GMDSS postajo
1. člen
Pristojbine za opravljanje strokovnih izpitov za pridobitev naziva člana ladijske posadke v trgovski mornarici znašajo:
SIT
- mornar motorist v obalnem morju              5.300
- član posadke v sestavi krovne straže           7.700
- poveljnik in častnik straže na ladji z bruto
tonažo do 200 plovbe po Jadranskem morju          10.100
- častnik zadolžen za krovno stražo na ladji z bruto
tonažo do 500 v mali obalni plovbi             10.100
- častnik zadolžen za krovno stražo na ladjah z bruto
tonažo 500 ali več                     40.000
- prvi častnik krova na ladji z bruto tonažo         3000
ali več 43.000
- član posadke v sestavi strojne straže           7.700
- častnik stroja na ladji s pogonskim strojem z močjo
do 750 kW v mali obalni plovbi               10.100
- častnik stroja zadolžen za stražo v strojnici na
ladji s pogonskim strojem z močjo 750 kW ali več      40.000
- prvi častnik stroja na ladji s pogonskim strojem
z močjo 3000 kW ali več                  43.000
- radijski elektronik II. razreda             13.000
- radijski elektronik I. razreda              13.000
- radijski operater z omejenim pooblastilom        10.100
- radijski operater s splošnim pooblastilom        13.000
- izpit za usposabljanje za obvladovanje množic       5.300
- izpit za varnost potnikov in tovora oziroma
celovitost trupa                      5.300
- izpit o usposabljanju za obvladovanje izrednih
razmer in vedenja ljudi                   5.300
- izpit iz ravnanja z nevarnim tovorom v trdem,
razsutem ali pakiranem stanju                5.300
2. člen
Pristojbine za opravljanje izpitov za pridobitev posebnih pooblastil članov posadke morskih ladij znašajo:
SIT
- požarna varnost na vodstveni ravni            10.100
- osnovna usposobljenost za delo na tankerju        10.100
- varnost tankerjev za prevoz olja na vodstveni ravni   10.100
- varnost tankerjev za prevoz kemikalij na vodstveni
ravni                           10.100
- varnost tankerjev za prevoz kapljivo tekočih
zemeljskih plinov na vodstveni ravni            10.100
- ravnanje z napravami za avtomatsko radarsko vrisovanje  10.100
- ravnanje z radarjem za opazovanje            10.100
- iskanje, reševanje in obstanek na morju         10.100
- seznanitev z nevarnostjo požara na ladji         3.000
- ravnanje s sredstvi in čolnom za reševanje        10.100
- prva pomoč                        10.100
- ravnanje s hitrim reševalnim čolnom           10.100
- zdravstvena nega na ladji                10.100
3. člen
Pristojbina za popravni izpit po predmetu znaša 25% vrednosti pristojbine za izpit, določene v 1. in 2. členu te odredbe.
4. člen
Pristojbine za ugotavljanje sposobnosti čolnov za plovbo ter njihovo izmeritev znašajo:
A) Izmeritev čolna
1. čoln brez krova:                      SIT
- do 5 m dolžine                      1.700
- do 6 m dolžine                      2.200
- nad 6 m dolžine                      2.600
2. čoln s kabino in delnim krovom ali kabino in celim krovom ali
celim krovom brez kabine:
                               SIT
- do 5 m dolžine                      3.000
- do 7 m dolžine                      5.000
- do 9 m dolžine                      7.000
- do 12 m dolžine                      9.000
B) Ugotavljanje sposobnosti čolna za plovbo
1. čoln na vesla, jadrnica in čoln z nevgrajenim motorjem:
a) za javni prevoz oseb                    SIT
- do 8 potnikov                       2.600
- nad 8 potnikov                      4.000
b) za ribolov
- do 5 m dolžine                      1.700
- do 7 m dolžine                      4.000
- nad 7 m dolžine                      5.200
c) za osebne namene
- športna jadrnica, gumijasti gliser
in drugi čoln                        1.700
- gliser (razen gumijastega), dvotrupni
in trotrupni čoln                      2.600
2. čoln z vgrajenim motorjem:
a) za javni prevoz oseb                    SIT
- do 10 potnikov                      5.200
- do 20 potnikov                      7.800
- do 50 potnikov                      8.700
- nad 50 potnikov                     13.000
b) za ribolov
- do 5 m dolžine                      1.700
- do 7 m dolžine                      5.200
- do 9 m dolžine                      10.800
- nad 9 m dolžine                     13.000
c) za javni prevoz stvari
- do 2 toni nosilnosti                   3.900
- do 3 tone nosilnosti                   6.500
- nad 3 tone nosilnosti                  13.000
č) za osebne namene
- športna jadrnica in drugi čoln              2.600
- dvotrupni in tritrupni gliser               3.500
5. člen
Pristojbina za opravljanje izpita za voditelja čolna in za preizkus znanja za upravljanje čolna znaša:
SIT
- izpit za voditelja čolna                 4.100
- popravni izpit za voditelja čolna             2.000
- preizkus znanja za upravljanje čolna           1.000
6. člen
Pristojbina za opravljanje izpita za upravljanje z VHF GMDSS postajo znaša:
SIT
- izpit za upravljanje z VHF GMDSS postajo         5.300
- popravni izpit                      2.500
7. člen
Pri izdaji potrdila o uspešno opravljenem izpitu ter vsaki zamenjavi potrdila znaša cena tiskovin 100 SIT.
8. člen
Z dnem uveljavitve te odredbe preneha veljati odredba o višini stroškov za ugotavljanje sposobnosti čolnov za plovbo ter njihovo izmeritev in višini stroškov za opravljanje izpitov za voditelja čolna ter preizkusov znanja za upravljanje čolna (Uradni list RS, št. 5/92).
9. člen
Ta odredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 2620-11/98-7
Ljubljana, dne 18. maja 2001.
Jakob Presečnik l. r.
Minister za promet