Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2001 z dne 1. 6. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2001 z dne 1. 6. 2001

Kazalo

2534. Merila za razdelitev proračunskih sredstev postavke 3.5.4. Sofinaciranje kakovostnega in vrhunskega športa, v letu 2001, stran 4969.

Na podlagi zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98 in 70/00), 10. člena statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 34/95 in 72/99) in odloka o proračunu Občine Slovenska Bistrica za leto 2001 (Uradni list RS, št. 17/01), je Občinski svet občine Slovenska Bistrica na 23. redni seji dne 21. 5. 2001 sprejel
M E R I L A
za razdelitev proračunskih sredstev postavke 3.5.4. Sofinanciranje kakovostnega in vrhunskega športa, v letu 2001
1. člen
S tem sklepom se določijo merila, na osnovi katerih se posameznim društvom razdelijo proračunska sredstva postavke 3.5.4. Sofinanciranje kakovostnega in vrhunskega športa, ki jo odlok o proračunu Občine Slovenska Bistrica za leto 2001 opredeljuje v višini 5,000.000 SIT.
2. člen
Kot merila se upoštevata dva sklopa kriterijev:
– kategorizacija,
– doseženi športni rezultati članskih ekip oziroma posameznikov-članov.
3. člen
Kategorizacija je status športnika mladinskega, državnega, perspektivnega, mednarodnega in svetovnega razreda.
Športnik dokazuje svoj status na osnovi objave v uradni publikaciji OKS-ZŠZ ali na osnovi izjave nacionalne panožne športne zveze.
Za doseženo kategorizacijo športna društva v individualnih in kolektivnih športih za vsakega kategoriziranega športnika pridobi naslednje število točk:
– za kategorizacijo svetovnega razreda, 100 točk,
– za kategorizacijo mednarodnega razreda, 80 točk,
– za kategorizacijo perspektivnega razreda, 50 točk,
– za kategorizacijo državnega razreda, 40 točk,
– za kategorizacijo mladinskega razreda, 20 točk.
4. člen
Doseženi športni rezultati članskih ekip oziroma posameznikov-članov, v tekočem letu, se točkujejo na naslednji način:
I. Individualni športi
– dosežen naslov državnega prvaka posamezno, če tekmuje 10 ali manj posameznikov v tekmovalnem sistemu, 20 točk,
– dosežen naslov državnega prvaka posamezno, če tekmuje od 11 do 25 posameznikov v tekmovalnem sistemu, 30 točk,
– dosežen naslov državnega prvaka posamezno, če tekmuje 26 ali več posameznikov v tekmovalnem sistemu, 50 točk,
– doseženo 2. do 5. mesto za naslov državnega prvaka posamezno, če tekmuje 10 ali manj posameznikov v tekmovalnem sistemu, 10 točk,
– doseženo 2. do 5. mesto za naslov državnega prvaka posamezno, če tekmuje od 11 do 25 posameznikov v tekmovalnem sistemu, 20 točk,
– doseženo 2. do 5. mesto za naslov državnega prvaka posamezno, če tekmuje 26 ali več posameznikov v tekmovalnem sistemu, 30 točk,
– dosežen naslov državnega prvaka ekipno, če tekmuje 10 ali manj klubov v tekmovalnem sistemu, 50 točk,
– dosežen naslov državnega prvaka ekipno, če tekmuje od 11 do 25 klubov v tekmovalnem sistemu, 60 točk,
– dosežen naslov državnega prvaka ekipno, če tekmuje 26 ali več klubov v tekmovalnem sistemu, 70 točk,
– doseženo 2. do 5. mesto za naslov državnega prvaka ekipno, če tekmuje 10 ali manj klubov v tekmovalnem sistemu, 40 točk,
– doseženo 2. do 5. mesto za naslov državnega prvaka ekipno, če tekmuje od 11 do 25 klubov v tekmovalnem sistemu, 50 točk,
– doseženo 2. do 5. mesto za naslov državnega prvaka ekipno, če tekmuje 26 ali več klubov v tekmovalnem sistemu, 60 točk,
– dosežena medalja na evropskem prvenstvu, 100 točk,
– dosežena medalja na svetovnem prvenstvu, 120 točk,
– dosežena medalja na olimpijskih igrah, 140 točk,
– tekmovanje v I. državni ligi, če v ligaškem tekmovanju tekmuje 15 ali manj posameznikov, 60 točk,
– tekmovanje v I. državni ligi, če v ligaškem tekmovanju tekmuje od 16 do 50 posameznikov, 100 točk,
– tekmovanje v I. državni ligi, če v ligaškem tekmovanju tekmuje 51 ali več posameznikov, 140 točk.
II. Kolektivni šport
– dosežen naslov državnega prvaka, če tekmuje 10 ali manj klubov v tekmovalnem sistemu, 70 točk,
– dosežen naslov državnega prvaka, če tekmuje od 11 do 25 klubov v tekmovalnem sistemu, 80 točk,
– dosežen naslov državnega prvaka, če tekmuje 26 ali več klubov v tekmovalnem sistemu, 90 točk,
– doseženo 2. do 5. mesto za naslov državnega prvaka, če tekmuje 10 ali manj klubov v tekmovalnem sistemu, 50 točk,
– doseženo 2. do 5. mesto za naslov državnega prvaka ekipno, če tekmuje od 11 do 25 klubov v tekmovalnem sistemu, 60 točk,
– doseženo 2. do 5. mesto za naslov državnega prvaka ekipno, če tekmuje 26 ali več klubov v tekmovalnem sistemu, 70 točk,
– dosežena medalja na evropskem prvenstvu, 150 točk,
– dosežena medalja na svetovnem prvenstvu, 180 točk,
– dosežena medalja na olimpijskih igrah, 210 točk,
– tekmovanje v I. državni ligi, 200 točk,
– tekmovanje v II. državni ligi, 60 točk,
– tekmovanje v I. državni ligi, če v ligaškem tekmovanju tekmuje 15 ali manj ekip, 200 točk,
– tekmovanje v I. državni ligi, če v ligaškem tekmovanju tekmuje od 16 do 50 ekip, 260 točk,
– tekmovanje v I. državni ligi, če v ligaškem tekmovanju tekmuje 51 ali več ekip, 320 točk,
– tekmovanje v II. državni ligi, če v ligaškem tekmovanju tekmuje 15 ali manj ekip, 40 točk,
– tekmovanje v II. državni ligi, če v ligaškem tekmovanju tekmuje od 16 do 50 ekip, 50 točk,
– tekmovanje v II. državni ligi, če v ligaškem tekmovanju tekmuje 51 ali več ekip, 60 točk.
III. Miselne igre
– dosežen naslov državnega prvaka posamezno, če tekmuje 10 ali manj posameznikov v tekmovalnem sistemu, 5 točk,
– dosežen naslov državnega prvaka posamezno, če tekmuje od 11 do 25 posameznikov v tekmovalnem sistemu, 10 točk,
– dosežen naslov državnega prvaka posamezno, če tekmuje 26 ali več posameznikov v tekmovalnem sistemu, 15 točk,
– doseženo 2. do 5. mesto za naslov državnega prvaka posamezno, če tekmuje od 11 do 25 posameznikov v tekmovalnem sistemu, 5 točk,
– doseženo 2. do 5. mesto za naslov državnega prvaka posamezno, če tekmuje 26 ali več posameznikov v tekmovalnem sistemu, 10 točk,
– dosežen naslov državnega prvaka ekipno, če tekmuje 10 ali manj klubov v tekmovalnem sistemu, 10 točk,
– dosežen naslov državnega prvaka ekipno, če tekmuje od 11 do 25 klubov v tekmovalnem sistemu, 20 točk,
– dosežen naslov državnega prvaka ekipno, če tekmuje 26 ali več klubov v tekmovalnem sistemu, 30 točk,
– doseženo 2. do 5. mesto za naslov državnega prvaka ekipno, če tekmuje od 11 do 25 klubov v tekmovalnem sistemu, 10 točk,
– doseženo 2. do 5. mesto za naslov državnega prvaka ekipno, če tekmuje 26 ali več klubov v tekmovalnem sistemu, 20 točk,
– tekmovanje v I. državni ligi, 25 točk.
5. člen
Športna zveza občine Slovenska Bistrica pripravi na poziv Občinske uprave podatke o kategorizacijah na dan 1. junij in 1. december in podatke o rezultatih športnih društev v tekočem letu, za obdobje od 1. 1. do 15. 6. in za obdobje od 15. 6. do 15. 12.
6. člen
Na osnovi pridobljenih podatkov in kriterijev iz 3. in 4. člena tega sklepa se izvede točkovanje. Vrednost točke se izračuna tako, da se razpoložljiva proračunska sredstva delijo s skupno vsoto pridobljenih točk. Dodeljena sredstva posameznim upravičencem se izračunajo kot zmnožek pridobljenih točk posameznega upravičenca in vrednosti točke.
Sredstva se nakažejo na osnovi sklepa župana do 30. junija, v skupnem znesku 2,500.000 SIT in do 31. decembra, v skupnem znesku 2,500.000 SIT.
7. člen
Ta sklep začne veljati prvi dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2001.
Št. 10/032-01/23-10/2001
Slovenska Bistrica, dne 21. maja 2001.
Župan
Občine Slovenska Bistrica
dr. Ivan Žagar l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti