Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2001 z dne 1. 6. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2001 z dne 1. 6. 2001

Kazalo

2533. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o pomožnih objektih občanov, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje, stran 4969.

Na podlagi določil zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98 in 70/00), zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 60/94, 69/94, 73/94, 73/95 in 56/98) in 51. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in 43/89 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 71/93 in 44/97) ter 10. člena statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 34/95 in 72/99) je Občinski svet občine Slovenska Bistrica na 23. redni seji dne 21. maja 2001 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o pomožnih objektih občanov, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve odloka o pomožnih objektih občanov, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje (Uradni list SRS, št. 18/88).
2. člen
V 1. členu se v prvem odstavku črta besedilo “za potrebe občanov in njihovih družin” in se dodajo naslednje alinee:
– zajčnik, pesjak in drugi manjši objekti z žičnimi ograjami za rejo malih živali do maksimalne tlorisne površine 15 m2;
– postavitev montažnih nadstrešnic pri obstoječih avtobusnih postajališčih;
– postavitev parkirnih avtomatov;
– ureditev pešpoti;
– stabilni nadzemni in podzemni rezervoarji za plin s prostornino do 5 m3, če so zgrajeni, opremljeni in vgrajeni v skladu s pogoji določenimi v pravilniku o utekočinjenem naftnem plinu (Uradni list RS, št. 22/91), ter notranja preureditev kotlovnic za priključno moč do 50 kW ter plinifikacija objekta;
– postavitev zapornic na varovanih parkiriščih.
3. člen
6. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Izvajanje tega odloka nadzoruje pristojna urbanistična in gradbena inšpekcija.”
4. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka o pomožnih objektov občanov za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 10/032-01/23-8/2001
Slovenska Bistrica, dne 21. maja 2001.
Župan
Občine Slovenska Bistrica
dr. Ivan Žagar l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti