Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2001 z dne 1. 6. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2001 z dne 1. 6. 2001

Kazalo

2530. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o spremembah odloka o ugotovitvi skladnosti prostorsko izvedbenih aktov sprejetih v obdobju do leta 2000 s spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Slovenj Gradec za obdobje od leta 1986 do leta 2000, dopolnjenega v letih od 1990 do leta 1998 ter družbenega plana Občine Slovenj Gradec za obdobje od leta 1986 do leta 1990, dopolnjenega v letih 1990 za območje Mestne občine Slovenj Gradec, stran 4966.

Na podlagi 34., 43. in 44. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 71/93 in 44/97) in 16. člena statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 29/99) je Občinski svet mestne občine Slovenj Gradec dne 15. 5. 2001 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o spremembah odloka o ugotovitvi skladnosti prostorsko izvedbenih aktov sprejetih v obdobju do leta 2000 s spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Slovenj Gradec za obdobje od leta 1986 do leta 2000, dopolnjenega v letih od 1990 do leta 1998 ter družbenega plana Občine Slovenj Gradec za obdobje od leta 1986 do leta 1990, dopolnjenega v letih 1990 za območje Mestne občine Slovenj Gradec
1. člen
V odloku o spremembah odloka o ugotovitvi skladnosti prostorsko izvedbenih aktov sprejetih v obdobju do leta 2000 s spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Slovenj Gradec za obdobje od leta 1986 do leta 2000, dopolnjenega v letih od 1990 do leta 1998 ter družbenega plana Občine Slovenj Gradec za obdobje od leta 1986 do leta 1990, dopolnjenega v letih 1990 za območje Mestne občine Slovenj Gradec(Uradni list RS, št. 62/00) se tabela v 8. členu spremeni tako, da se iz seznama veljavnih prostorsko izvedbenih aktov naštetih v tabeli črtajo naslednje zaporedne številke, in sicer:
»03 ZN Individualna gradnja Pameče, sprejet: MUV, št. 3/84 in 17 ZN S8, sprejet: MUV, št. 11/74, 9/83.«
2. člen
V 8. členu se pri navajanju prostorskih aktov, katerim se podaljšuje veljavnost, pri navedbi »17 S-8 sprejet MUV, št. 11/73; Uradni list SRS, št. 7/80, Uradni list RS, št. 8/90« doda popravek, tako da se ta alinea glasi pri navedbi »17 S-8 sprejet MUV, št. 11/73; Uradni list SRS, št. 7/80, Uradni list RS, št. 8/90 z izjemo funkcionalnega zemljišča objekta Colatio s hišno št. Celjska c. 22, ki se urejuje skladno z veljavnimi prostorsko ureditvenimi pogoji«.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 00303-01/01
Slovenj Gradec, dne 15. maja 2001.
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Janez Komljanec l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti