Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2001 z dne 1. 6. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2001 z dne 1. 6. 2001

Kazalo

2529. Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2000, stran 4965.

Na podlagi 98. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00) in 16. člena statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 29/99) je Občinski svet mestne občine Slovenj Gradec na 28. seji dne 15. 5. 2001 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2000
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2000.
2. člen
Doseženi prihodki in odhodki po zaključnem računu za leto 2000:
----------------------------------------------------------------
A) Bilanca prihodkov in odhodkov               SIT
I. Prihodki                   2.147,819.202,91
II. Odhodki                   1.953,472.186,94
III. (I.–II.) Primanjkljaj oziroma presežek    194,347.015,97
B) Račun finančnih terjatev in naložb
IV. Prejeta vračila danih posojil in
prodaja kapitalskih deležev            16,707.707,42
V. Dana posojila in povečanje kapitalskih
deležev                      57,552.000,00
VI. Prejeta minus dana posojila in
spremembe kapitalskih deležev (IV.–V.)      –40,844.292,58
VII. (I.–II.) Skupni primanjkljaj oziroma
presežek prihodki minus odhodki ter
saldo prejetih in danih posojil
(I.+IV.)–(II.+V.)                 153,502.723,39
C) Račun financiranja
VIII. Zadolževanje                       –
IX. Odplačilo dolga                 3,684.506,91
X. Neto zadolževanje                –3,684.506,91
XI. Povečanje oziroma zmanjšanje
sredstev na računih (VII.–X.)           149,818.216,48
----------------------------------------------------------------
Podrobnejši pregled prihodkov proračuna in njihova razporeditev sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov, računu finančnih terjatev in naložb ter računu financiranja, ki so sestavni del zaključnega računa.
3. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 40303/00001/2001
Slovenj Gradec, dne 15. maja 2001.
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Janez Komljanec l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti