Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2001 z dne 1. 6. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2001 z dne 1. 6. 2001

Kazalo

2525. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Novo mesto (programska zasnova za lokacijski načrt za objekte sušenja blata iz čistilnih naprav v Novem mestu), stran 4962.

Na podlagi 47. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 47/99) in 37. člena Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in 26/90 ter Uradni list RS, št. 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) je župan Mestne občine Novo mesto dne 26. 4. 2001 sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Novo mesto (programska zasnova za lokacijski načrt za objekte sušenja blata iz čistilnih naprav v Novem mestu)
1. člen
Javno se razgrne:
osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Novo mesto (programska zasnova za lokacijski načrt za objekte sušenja blata iz čistilnih naprav v Novem mestu).
2. člen
Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin planskih aktov Mestne občine Novo mesto, ki se razgrinjajo, se nanašajo na planske spremembe veljavnih občinskih prostorskih aktov v smislu opredelitve novega stavbnega zemljišča in njegove namembnosti, in sicer v tekstualnem in grafičnem delu prostorskih sestavin planskih aktov Mestne občine Novo mesto.
3. člen
Osnutek sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Novo mesto bo javno razgrnjen v prostorih Mestne občine Novo mesto, Novi trg 6, III nadstropje (ogled je možen vsak delovni dan od 7. do 15. ure, ob sredah od 7. do 17. ure, v četrtek in petek pa od 7. do 14. ure) ter v prostorih Krajevne skupnosti Mali Slatnik, trideset (30) dni od objave sklepa v Uradnem listu RS.
V času javne razgrnitve bo organizirani tudi javna obravnava v Krajevni skupnosti Mali Slatnik. Obvestilo o času in kraju javne razgrnitve bo naknadno objavljeno v Dolenjskem listu.
4. člen
Občani, organi, organizacije, podjetja in društva lahko v času trajanja javne razgrnitve podajo svoje pisne pripombe, mnenja in predloge na kraju razgrnitve ali pa jih pošljejo na naslov Mestne občine Novo mesto, Sekretariat za okolje, prostor in komunalne zadeve / Oddelek za prostorsko planiranje, Novi trg 6, Novo mesto.
Št. 352-01-10/98
Novo mesto, dne 26. aprila 2001.
Župan
Mestne občine Novo mesto
Anton Starc, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti