Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2001 z dne 1. 6. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2001 z dne 1. 6. 2001

Kazalo

2505. Sklep o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega načrta Gospodarska cona Vzhodne Trnovlje II, stran 4939.

Na podlagi 36., 37., 38. in 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86; Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 52/93, 56/93, 71/93, 44/97) in 27. člena statuta Mestne občine Celje je župan Mestne občine Celje sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega načrta Gospodarska cona Vzhodne Trnovlje II
I
Župan Mestne občine Celje odreja javno razgrnitev osnutka zazidalnega načrta Gospodarska cona Vzhodne Trnovlje II, ki ga je pod št. 63-ZN/2001 izdelal URBIS urbanizem, arhitektura, projektiranje d.o.o. Maribor in je v skladu z odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Uradni list SRS, št. 40/86).
II
Osnutek zazidalnega načrta Vzhodne Trnovlje II opredeljuje ureditev območja, ki leži južno od potoka Ložnica, vzhodno od lokalne ceste Bežigrajska cesta–Začret–Trnovlje, zahodno od predvidene trase avtocestnega priključka Celje–vzhod in severno od Bežigrajske ceste in predstavlja nadaljevanje že izgrajene gospodarske cone Vzhodne Trnovlje I.
III
Javna razgrnitev osnutka zazidalnega načrta Gospodarska cona Vzhodne Trnovlje II se začne peti dan od objave sklepa v Uradnem listu RS, na sedežu Krajevne skupnosti Teharje in v prostorih Mestne občine Celje na Zavodu za planiranje in izgradnjo Celje ter traja 30 dni. Pripombe in predloge na javno razgrnjeni osnutek lahko podajo vsi zainteresirani. V času javne razgrnitve osnutka bo organizirana javna obravnava, ki jo organizira Zavod za planiranje in izgradnjo Celje. O datumu in kraju javne obravnave bo Krajevna skupnost Teharje obveščena naknadno. O pričetku in trajanju javne razgrnitve osnutka in o času javne razgrnitve mora krajevna skupnost na primeren način obvestiti krajane.
IV
V petnajstih dneh po preteku javne razgrnitve mora pristojni organ krajevne skupnosti posredovati pripombe in svoja stališča županu Mestne občine Celje. Če v tem roku pripomb ni, se šteje, da se krajevna skupnost strinja z osnutkom.
Pripombe in stališča iz prejšnjega odstavka ter druge pripombe in predloge, ki so jih podale fizične ali pravne osebe, se pošljejo županu Mestne občine Celje. Le-ta zavzame do njih stališče, ki ga posreduje v potrditev Mestnemu svetu Mestne občine Celje.
V
Ta sklep začne veljati peti dan od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35005-5/2000-8
Celje, dne 28. maja 2001.
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti