Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2001 z dne 1. 6. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2001 z dne 1. 6. 2001

Kazalo

2504. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje Osenca, stran 4938.

Na podlagi 36., 37., 38. in 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86; Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 52/93, 56/93, 71/93, 44/97) in 27. člena statuta Mestne občine Celje je župan Mestne občine Celje sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje Osenca
I
Župan Mestne občine Celje odreja javno razgrnitev osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje Osenca, ki ga je pod št. 340/99 izdelal Razvojni center – Planiranje, d.o.o. Celje in je v skladu s spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Celje za obdobje od leta 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana občine Celje za obdobje 1986–2000 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan, ki je v fazi sprejemanja.
II
Osnutek sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje Osenca se nanaša na gradnjo merilno-reducirne postaje zemeljskega plina s pripadajočimi priključki na prometno, komunalno in energetsko infrastrukturo.
III
Javna razgrnitev osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje Osenca se začne peti dan od objave sklepa v Uradnem listu RS, na sedežu Krajevne skupnosti Pod gradom in v prostorih Mestne občine Celje na Zavodu za planiranje in izgradnjo Celje ter traja 30 dni. Pripombe in predloge na javno razgrnjeni osnutek lahko podajo vsi zainteresirani. V času javne razgrnitve osnutka bo organizirana javna obravnava, ki jo organizira Zavod za planiranje in izgradnjo Celje. O datumu in kraju javne obravnave bo Krajevna skupnost Pod gradom obveščena naknadno. O začetku in trajanju javne razgrnitve osnutka in o času javne razgrnitve mora krajevna skupnost na primeren način obvestiti krajane.
IV
V petnajstih dneh po preteku javne razgrnitve mora pristojni organ krajevne skupnosti posredovati pripombe in svoja stališča županu Mestne občine Celje. Če v tem roku pripomb ni, se šteje, da se krajevna skupnost strinja z osnutkom.
Pripombe in stališča iz prejšnjega odstavka ter druge pripombe in predloge, ki so jih podale fizične ali pravne osebe, se pošljejo županu Mestne občine Celje. Le-ta zavzame do njih stališče, ki ga posreduje v potrditev Mestnemu svetu mestne občine Celje.
V
Ta sklep začne veljati peti dan od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35005-3/2000-8
Celje, dne 28. maja 2001.
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti