Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2001 z dne 1. 6. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2001 z dne 1. 6. 2001

Kazalo

2501. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Bloke, stran 4937.

Na podlagi 16. člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o političnih strankah (Uradni list RS, št. 70/00) in 15. člena statuta Občine Bloke (Uradni list RS, št. 41/99) je Občinski svet občine Bloke na 17. redni seji dne 17. 5. 2001 sprejel
S K L E P
o načinu financiranja političnih strank v Občini Bloke
1. člen
Politični stranki (v nadaljnjem besedilu: stranka), ki je kandidirala kandidate oziroma kandidatke na zadnjih volitvah v občinski svet, se dodelijo sredstva iz občinskega proračuna, sorazmerno številu glasov volivcev, ki jih je dobila na volitvah. Pri volitvah po večinskem volilnem sistemu, se število glasov, ki jih je stranka dobila na volitvah, deli s številom članov občinskega sveta. Stranki pripadajo sredstva iz občinskega proračuna v višini do 30 tolarjev na glas volivca, ki je veljavno glasoval za stranko.
Stranka je upravičena pridobiti sredstva iz občinskega proračuna, če je dobila najmanj 50% glasov, potrebnih za izvolitev enega člana občinskega sveta (število veljavnih glasov : številom mest v občinskem svetu × 50 : 100).
2. člen
Višina sredstev, ki se namenijo za financiranje političnih strank, se določi v proračunu občine za tekoče proračunsko leto.
Sredstva iz proračuna, ki so namenjena za financiranje političnih strank, ne smejo presegati 0,2% sredstev, ki jih ima Občina Bloke opredeljene po predpisih, ki urejajo financiranje občin in s katerimi lahko zagotovi izvajanje ustavnih in zakonskih nalog (primerna poraba).
3. člen
Višina sredstev, ki so namenjena financiranju strank, se lahko letno poveča za toliko, za kolikor se poveča obseg sredstev, s katerimi občina zagotavlja izvajanje ustavnih in zakonskih nalog, vendar višina teh sredstev ne sme preseči odstotka določenega v drugem odstavku drugega člena.
4. člen
Sredstva se političnim strankam dodeljujejo dvakrat letno na njihove žiro račune.
5. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Bloke (Uradni list RS, št. 85/99).
6. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS in se uporablja od 1. 1. 2001 dalje.
Nova vas, dne 17. maja 2001.
Župan
Občine Bloke
Jože Doles l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti