Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2001 z dne 1. 6. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2001 z dne 1. 6. 2001

Kazalo

2491. Odločba o prepovedi uvoza in prevoza določenih pošiljk zaradi preprečitve vnosa slinavke in parkljevke, stran 4928.

Na podlagi prvega odstavka 21. člena zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01) izdaja direktor Veterinarske uprave Republike Slovenije v zadevi preprečevanja vnašanja in širjenja živalskih kužnih bolezni iz drugih držav in njihovega zatiranja v Republiki Sloveniji
O D L O Č B O
o prepovedi uvoza in prevoza določenih pošiljk zaradi preprečitve vnosa slinavke in parkljevke
I. PREPOVED UVOZA IN PREVOZA
Da bi preprečili vnos slinavke in parkljevke v Republiko Slovenijo, se, če s to odločbo ni drugače določeno, prepoveduje uvoz v Republiko Slovenijo in prevoz preko ozemlja Republike Slovenije za naslednje pošiljke:
1. domači parkljarji (govedo, ovce, koze in prašiči);
2. divji parkljarji;
3. seme, jajčeca in embrii parkljarjev;
4. sveže in zamrznjeno meso domačih in divjih parkljarjev;
5. živila, surovine in odpadki, ki izvirajo od domačih in divjih parkljarjev;
6. krma za živali živalskega izvora, ki izvira od parkljarjev (ne velja za hrano v hermetično zaprtih konzervah, namenjeno hišnim živalim, suho in polsuho hrano za hišne živali ter pasje žvečilke).
II. DRŽAVE, ZA KATERE PREPOVED NE VELJA
Določbe I. dela te odločbe ne veljajo za pošiljke iz naslednjih držav:
Avstralija,
Bolgarija,
Ciper,
Češka Republika,
Čile,
Estonija,
Haiti,
Honduras,
Hrvaška,
Indonezija,
Islandija,
Japonska,
Kanada,
Kostarika,
Kuba,
Latvija,
Litva,
Madagaskar,
Madžarska,
Makedonija,
Malta,
Mehika,
Norveška,
Nova Kaledonija,
Nova Zelandija,
Panama,
Poljska,
Romunija,
Singapur,
Slovaška,
Švica,
Ukrajina,
Vanuatu,
Združene države Amerike.
III. IZJEME GLEDE UVOZA POŠILJK IZ 4., 5. IN 6. TOČKE I. DELA TE ODLOČBE IN PREVOZA POŠILJK IZ I. DELA TE ODLOČBE
Prepoved uvoza pošiljk iz 4., 5. in 6. točke I. dela te odločbe ne velja za naslednje države:
Avstrija,
Belgija,
Danska,
Finska,
Grčija,
Italija,
Luksemburg,
Nemčija,
Portugalska,
Španija,
Švedska.
Za države iz prejšnjega odstavka ne velja prepoved prevoza pošiljk iz I. dela te odločbe preko ozemlja Republike Slovenije.
IV. OSTALE DRŽAVE
Za države, ki niso navedene v tej odločbi, ne velja prepoved uvoza v Republiko Slovenijo in prevoza preko ozemlja Republike Slovenije za pošiljke iz 5. in 6. točke I. dela te odločbe, če so obdelane z enim izmed naslednjih postopkov:
1. mleko in mlečni izdelki, če je bilo pod nadzorom uradnega veterinarja pasterizirano pri temperaturi 71,7 °C 15 sekund in je temu sledila:
– druga toplotna obdelava, po kateri ima preizkus na peroksidazo negativno reakcijo ali
– postopek sušenja, vključno z gretjem, z učinkom, ki je enakovreden toplotni obdelavi iz prejšnje alinee, ali
– druga obdelava, pri kateri se pH zmanjša in se vsaj eno uro ohranja pri manj kot 6;
2. hermetično zaprte konzerve, če je bila pri obdelavi dosežena vrednost F3 ali več, to je sterilne konzerve;
3. druge vrste termično obdelanih proizvodov, če je bila pri obdelavi dosežena temperatura najmanj 70 °C v sredini izdelka; med te proizvode se štejejo tudi tehnična mast, želatina in podobno;
4. kemično povsem predelane živalske surovine, kot so wet-blue, krom strojene kože, kemično in termično obdelana volna, kuhane ščetine in podobno;
5. kože parkljarjev, če so bile obdelane z enim od naslednjih postopkov in je način obdelave označen na veterinarskem certifikatu:
a) namočene v kalcijev lug pri pH 12 do 13 najmanj 8-10 ur, nato pa obdelane s kislino pri pH 1 do 3 vsaj 6-10 ur,
b) soljene najmanj 7 dni z morsko soljo z dodatkom 2% natrijevega karbonata,
c) sušene 42 dni pri temperaturi 20 °C;
6. trofeje divjih živali, če so kuhane v vreli vodi v ustreznem časovnem obdobju, da se odstranijo vse snovi, razen kosti, rogov, parkljev, krempljev, rogovja in zob;
7. trajni fermentirani izdelki, če so izpolnjeni naslednji pogoji: aktivnost vode 0,93 ali manj, pH manj kot 6, zorenje vsaj 9 mesecev in teža najmanj 5,5 kg.
V. DODATNI PREVENTIVNI UKREPI TER IZJEME GLEDE UVOZA IN PREVOZA POŠILJK IZ 5. IN 6. TOČKE I. DELA ODLOČBE
Zaradi dodatnih preventivnih ukrepov pri izbruhu slinavke in parkljevke v Evropi je prepovedan uvoz in prevoz pošiljk živih živali, mesa, živil, surovin in odpadkov od vseh vrst živali ter krme živalskega izvora, ki izvira od vseh vrst živali iz naslednjih držav:
Velika Britanija,
Francija,
Nizozemska,
Irska.
Določbe prejšnjega odstavka ne veljajo za:
1. ribe in druge vodne živali ter njihove izdelke;
2. meso perutnine ter izdelke iz perutnine;
3. hišne živali, ki jih spremlja lastnik na zasebnem potovanju;
4. hrano v hermetično zaprtih konzervah za hišne živali;
5. suho in polsuho hrano za hišne živali;
6. hrano za živali, ki izvira od rib in drugih vodnih živali.
Iz Francije je dovoljen uvoz pošiljk iz 5. in 6. točke I. dela te odločbe, če so pošiljke obdelane v skladu s postopki, navedenimi v IV. delu te odločbe.
Iz držav, navedenih v prvem odstavku tega dela odločbe, je dovoljen uvoz laktoze za uporabo v farmacevtski industriji, pod pogojem, da je obdelana v skladu z določbami 1. točke IV. dela te odločbe, ter uvoz živil za posebne prehranske namene, če so le-ta obdelana v skladu s postopki, navedenimi v IV. delu odločbe.
Določbe glede prepovedi prevoza preko ozemlja Republike Slovenije iz 5. in 6. točke I. dela te odločbe ne veljajo za pošiljke iz držav iz prvega odstavka tega dela, če so obdelane z enim od postopkov, navedenih v IV. delu te odločbe, in se prevažajo v zaplombiranih prevoznih sredstvih
VI. POSLEDICE
Pošiljkam iz te odločbe, ki ne izpolnjujejo pogojev iz te odločbe in se prenašajo oziroma prevažajo preko državne meje Republike Slovenije, se prepove vstop na ozemlje Republike Slovenije oziroma se odvzamejo in neškodljivo odstranijo.
VII. PRENEHANJE VELJAVNOSTI
Z uveljavitvijo te odločbe preneha veljati odločba o prepovedi uvoza v Republiko Slovenijo in prevoza preko ozemlja Republike Slovenije za določene pošiljke zaradi preprečitve vnosa slinavke in parkljevke (Uradni list RS, št. 35/01).
VIII. UVELJAVITEV
Ta odločba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 323-01-16/01
Ljubljana, dne 25. maja 2001.
Direktor
Veterinarske uprave RS
mag. Zoran Kovač, dr. vet. med. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti