Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2001 z dne 1. 6. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2001 z dne 1. 6. 2001

Kazalo

2487. Pravilnik o publikaciji o glasbeni šoli, stran 4918.

Na podlagi 19. člena zakona o glasbenih šolah (Uradni list RS, št. 19/00) ministrrica za šolstvo, znanost in šport, izdaja
P R A V I L N I K
o publikaciji o glasbeni šoli
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določajo obvezni deli publikacije, s katero glasbena šola (v nadaljnjem besedilu: šola) predstavi značilnosti izobraževalnih programov, organizacijo dela šole ter predpise, ki urejajo pravice in dolžnosti učencev.
2. člen
Poleg obveznih delov ima publikacija lahko tudi dodatni del, v katerem učencem in staršem predstavi še druge značilnosti in posebnosti šole. Vsebino dodatnega dela publikacije in njen naslov določi ravnatelj s soglasjem sveta šole.
II. OBVEZNA VSEBINA PUBLIKACIJE
3. člen
Publikacija o šoli mora vsebovati:
1. podatke o šoli:
– ime in sedež šole,
– podatke o ustanovitelju-jih,
– opredelitev šolskega okoliša, določenega z aktom o ustanovitvi, v okviru katerega šola prevzema odgovornost za učence,
– organizacijsko shemo šole,
– prikaz organov upravljanja in strokovnih organov šole;
2. predstavitev programa:
– pregled učnih predmetov, ki jih šola izvaja, ter prikaz števila ur teh predmetov po obveznem predmetniku,
– druge oblike vzgojno-izobraževalnega dela ter prikaz števila ur teh predmetov,
– načine preverjanja znanja ob koncu vzgojno-izobraževalnih obdobij,
– število učencev v posameznem šolskem letu;
3. prikaz organizacije dela šole:
– šolski koledar za šolsko leto,
– predstavitev strokovnih delavcev šole z navedbo predmetov, ki jih poučujejo,
– delovanje šolske knjižnice ter možnosti za izposojo strokovne literature in glasbil,
– program sodelovanja s starši,
– nastopanje učencev,
– sodelovanje z osnovnimi, drugimi glasbenimi šolami, vrtci ter kulturno-umetniškimi organizacijami,
– vpis v šolo in izpitni roki,
– aktivnosti in ukrepe šole za zagotavljanje varnosti učencev,
– seznanitev s predpisi o pravicah in dolžnostih učencev v glasbeni šoli;
4. predstavitev pravil hišnega reda, ki veljajo za učence šole.
4. člen
Zasebne glasbene šole v publikaciji poleg vsebin, določenih v prejšnjem členu tega pravilnika, predstavijo tudi pedagoška načela, če se njihov vzgojno-izobraževalni program razlikuje od javnoveljavnega, ter podrobnejšo organizacijo dela na šoli.
III. IZVAJANJE PRAVILNIKA
5. člen
Ko šola prvič pripravi publikacijo, jo mora razdeliti vsem učencem šole.
V vsakem naslednjem šolskem letu šola najkasneje do konca septembra izda prenovljeno publikacijo oziroma dodatek k prejšnji z informacijami in spremembami v tem šolskem letu.
6. člen
Ob izidu publikacije šola pošlje po en izvod ustanovitelju-em in šolski upravi.
IV. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
7. člen
Prva publikacija v skladu s tem pravilnikom se izda za šolsko leto 2001/2002.
8. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-83-2001
Ljubljana, dne 17. maja 2001.
dr. Lucija Čok l. r.
Ministrica
za šolstvo, znanost in šport

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti