Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2001 z dne 1. 6. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2001 z dne 1. 6. 2001

Kazalo

2483. Navodilo o prednostnih območjih dodeljevanja spodbud, pomembnih za skladni regionalni razvoj, stran 4909.

Na podlagi 7. in 8. člena uredbe o podrobnejših pogojih in merilih za dodeljevanje spodbud, pomembnih za skladni regionalni razvoj (Uradni list RS, št. 59/00) izdaja ministrica za gospodarstvo
N A V O D I L O
o prednostnih območjih dodeljevanja spodbud, pomembnih za skladni regionalni razvoj
1. člen
S tem navodilom se statistične regije SKTE-3 po uredbi o standardni klasifikaciji teritorialnih enot (Uradni list RS, št. 28/00) in občine po uredbi o vrednosti meril za določitev območij s posebnimi razvojnimi problemi in določitvi občin, ki izpolnjujejo ta merila (Uradni list RS, št. 59/00) razvrščajo v sezname (skupine regij oziroma občin A, B, C, D) glede na stopnjo prednosti pri dodeljevanju spodbud, pomembnih za skladni regionalni razvoj (v nadaljnjem besedilu: spodbude). V seznam A se uvrščajo statistične regije oziroma občine, ki jim je določena najvišja stopnja prednosti.
2. člen
Glede na namen, obliko spodbude in obseg razpoložljivih sredstev dajalci spodbud (ministrstva, agencije, javni skladi, ipd.) določijo stopnjo prednosti pri izboru projektov na osnovi seznamov iz 4. ali 5. člena tega navodila, pri čemer pa višina spodbud, ki imajo značaj državnih pomoči, ne sme preseči maksimalne stopnje pomoči za posamezne namene v skladu s pravili o državnih pomočeh.
3. člen
V seznam regij A se uvrščajo statistične regije, ki najbolj zaostajajo v razvoju: Pomurska, Podravska, Zasavska in Spodnjeposavska.
V seznam regij B se uvrščajo statistične regije: Savinjska, Koroška, Notranjsko-kraška in Jugovzhodna Slovenija.
V seznam regij C se uvrščata statistični regiji: Goriška in Gorenjska.
V seznam regij D se uvrščata statistični regiji: Obalno-kraška in Osrednjeslovenska.
4. člen
V seznam A območij s posebnimi razvojnimi problemi se uvrščajo občine: Benedikt, Cankova, Dobrovnik-Dobronak, Gornja Radgona, Grad, Kuzma, Pesnica, Podlehnik, Podvelka, Puconci, Razkrižje, Ribnica na Pohorju, Rogašovci, Solčava, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Sveti Jurij, Šalovci, Trnovska vas in Zavrč.
V seznam B območij s posebnimi razvojnimi problemi se uvrščajo občine: Bistrica ob Sotli, Cerkvenjak, Črenšovci, Destrnik, Dobje, Duplek, Gorišnica, Gornji Petrovci, Hodoš–Hodos, Juršinci, Kobilje, Kostel, Kozje, Kungota, Ljutomer, Loški Potok, Lovrenc na Pohorju, Luče, Majšperk, Markovci, Moravske Toplice, Odranci, Ormož, Osilnica, Podčetrtek, Radlje ob Dravi, Selnica ob Dravi, Slovenske Konjice, Sveta Ana, Šentilj, Šentjur pri Celju, Šmarje pri Jelšah, Štore, Turnišče, Velika Polana, Videm in Žetale.
V seznam C območij s posebnimi razvojnimi problemi se uvrščajo občine: Beltinci, Črna na Koroškem, Dobrna, Dornava, Gorenja vas–Poljane, Gornji Grad, Jesenice, Kidričevo, Kočevje, Križevci, Lenart, Lendava, Ljubno, Maribor, Muta, Nazarje, Oplotnica, Prevalje, Radenci, Rogatec, Ruše, Semič, Sodražica, Starše, Šentjernej, Škocjan, Tabor, Tišina, Trbovlje, Veržej, Vitanje, Vransko, Vuzenica in Žužemberk.
V seznam D območij s posebnimi razvojnimi problemi se uvrščajo občine: Bloke, Braslovče, Brda, Brežice, Celje, Cerklje na Gorenjskem, Črnomelj, Dobrepolje, Dol pri Ljubljani, Dolenjske Toplice, Hajdina, Hoče–Slivnica, Hrastnik, Ilirska Bistrica, Ivančna Gorica, Kanal, Kobarid, Krško, Loška dolina, Lukovica, Metlika, Mežica, Miklavž na Dravskem polju, Mirna Peč, Mislinja, Mozirje, Murska Sobota, Pivka, Ptuj, Rače–Fram, Ravne na Koroškem, Rogaška Slatina, Sevnica, Slovenska Bistrica, Trebnje, Vipava, Zreče in Žalec.
5. člen
To navodilo začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 302-2/98
Ljubljana, dne 29. maja 2001.
dr. Tea Petrin l. r
Ministrica
za gospodarstvo

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti