Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2001 z dne 1. 6. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2001 z dne 1. 6. 2001

Kazalo

2481. Pravilnik o spremembi pravilnika o organizaciji in pogojih za opravljanje nalog regionalne razvojne agencije, stran 4908.

Na podlagi četrtega odstavka 17. člena zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 60/99) izdaja ministrica za gospodarstvo
P R A V I L N I K
o spremembi pravilnika o organizaciji in pogojih za opravljanje nalog regionalne razvojne agencije
1. člen
V pravilniku o organizaciji in pogojih za opravljanje nalog regionalne razvojne agencije (Uradni list RS, št. 52/00) se v 1. členu za besedo »načrtovanja« doda besedilo: “ter pri izvajanju drugih dogovorjenih nalog s področja regionalnega razvoja.”.
2. člen
V 2. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
“V večjih statističnih regijah, ki so sestavljene iz teritorialno in funkcionalno zaključenih regij z izraženo in splošno prepoznavno geografsko in kulturno identiteto ter podobnimi razvojnimi problemi, lahko deluje RRA tudi na podlagi pogodbene povezave dveh ali več lokalnih razvojnih organizacij, ki na območju regije delujejo.”.
Črta se besedilo tretjega odstavka.
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
3. člen
V 3. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
“RRA opravljajo tudi druge dogovorjene naloge v imenu občin, ki zagotavljajo dostop do finančnih virov za podjetnike, razvoj regionalne podjetniške infrastrukture, oblikovanje različnih regijskih skladov, pripravo programov čezmejnega sodelovanja in drugih nalog za katere jih pooblastijo občine.«.
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
4. člen
V 4. členu se v prvem odstavku besedilo četrte alinee nadomesti z besedilom: “v primeru pogodbene povezave dveh ali več organizacij iz drugega odstavka 2. člena se določi nosilna organizacija.”.
5. člen
V 5. členu se besedilo 3. točke nadomesti z besedilom: »izkaže strokovno usposobljenost za opravljanje razvojnih nalog iz prvega odstavka 3. člena.«.
Doda se nova 4. točka, ki se glasi:
»4. Ima v ustanovnem aktu izkazano neprofitno opravljanje dejavnosti.«.
6. člen
V 8. členu se v tretjem odstavku črta prvi stavek.
7. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 302-2/98
Ljubljana, dne 29. maja 2001.
dr. Tea Petrin l. r
Ministrica
za gospodarstvo

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti