Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2001 z dne 1. 6. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2001 z dne 1. 6. 2001

Kazalo

2480. Pravilnik o spremembah pravilnika o sestavi, organizaciji in nalogah Agencije Republike Slovenije za regionalni razvoj, stran 4907.

Na podlagi osmega odstavka 16. člena zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 60/99) izdaja ministrica za gospodarstvo
P R A V I L N I K
o spremembah pravilnika o sestavi, organizaciji in nalogah Agencije Republike Slovenije za regionalni razvoj
1. člen
V pravilniku o sestavi, organizaciji in nalogah Agencije Republike Slovenije za regionalni razvoj (Uradni list RS, št. 52/00) se v 1. členu besedilo: “National Agency for regional Development” nadomesti z besedilom: “Republic of Slovenia National Agency for regional Development”.
2. člen
V 4. členu se besedilo spremeni tako, da se glasi:
»Področji dela agencije sta:
1. upravljanje in nadzor programov strukturne in kohezijske politike Evropske unije v Republiki Sloveniji ter
2. izvajanje programov ministrstva za spodbujanje skladnega regionalnega razvoja in opravljanje razvojnih, analitičnih, svetovalnih, pospeševalnih in usklajevalnih nalog s področja regionalnega razvoja.
Agencija je odgovorna za:
– strokovno podporo pri pripravi, spremljanju in vrednotenju Strategije regionalnega razvoja Slovenije,
– spodbujanje oblikovanja in usposabljanje regionalnih razvojnih agencij ter spodbujanje in usmerjanje priprave regionalnih razvojnih programov,
– strokovno pomoč regijam pri odpravljanju socialno-ekonomskih razvojnih problemov,
– zagotavljanje informacij regijam o celotni ponudbi razvojnih spodbud in pomoč pri pridobivanju potrebnega lokalnega in državnega sofinanciranja,
– svetovalno podporo pri pripravljanju in prijavljanju projektov za sredstva predpristopnih instrumentov EU, evropskih strukturnih skladov in kohezijskega sklada,
– pripravo strokovnih podlag in koordinacijo pri pripravi državnega razvojnega programa Republike Slovenije, njegovo spremljanje in skrb za vrednotenje državnega razvojnega programa,
– strokovno podporo pogajanjem z Evropsko unijo na področju ekonomske in socialne kohezije,
– skrb za učinkovitost procesov načrtovanja, upravljanja in spremljanja finančnih tokov na področju predpristopnih instrumentov Phare za ekonomsko in socialno kohezijo in ISPA, povezanih z uresničevanjem načela dodatnosti sredstev,
– vzdrževanje informacijskega nadzornega sistema in izvajanje strokovnih nalog spremljanja vseh programov in podprogramov državnega razvojnega programa Republike Slovenije na enem mestu,
– pripravo rednih in izrednih poročil o izvajanju državnega razvojnega programa RS za vladni svet za strukturno politiko in organe, določenim z mednarodnimi pogodbami o sofinanciranju državnega razvojnega programa RS,
– komunikacijo in razvoj partnerskih odnosov s socialnimi partnerji, lokalnimi skupnostmi in institucijami civilne družbe.«.
3. člen
V 6. členu se besedilo spremeni tako, da se glasi:
“Opravljanje nalog iz prejšnjih členov je organizirano v sektorjih in službi:
– Sektor za izvajanje in nadzor programov,
– Sektor za ekonomsko in socialno kohezijo,
– Služba za splošne zadeve.
Izven sektorjev in službe deluje notranji revizor, ki je neposredno odgovoren direktorju.«.
4. člen
9. člen se črta.
5. člen
10. člen se črta.
6. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 302-2/98
Ljubljana, dne 29. maja 2001.
dr. Tea Petrin l. r
Ministrica
za gospodarstvo

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti