Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2001 z dne 1. 6. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2001 z dne 1. 6. 2001

Kazalo

2476. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o preoblikovanju Javnega podjetja Elektro - Slovenija, p.o., v Javno podjetje Elektro - Slovenija, d.o.o., stran 4905.

Na podlagi 25. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah uredbe o preoblikovanju Javnega podjetja Elektro – Slovenija, p.o., v Javno podjetje Elektro – Slovenija, d.o.o.
1. člen
V uredbi o preoblikovanju Javnega podjetja Elektro – Slovenija, p.o., v Javno podjetje Elektro – Slovenija, d.o.o., (v nadaljnjem besedilu: uredba; Uradni list RS, št. 28/96 in 108/00) se v 3. členu doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Prenos električne energije in upravljanje prenosnega omrežja, ki ju zajema dejavnost iz prve alinee prejšnjega odstavka, se izvajata kot gospodarski javni službi.«
Sedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
2. člen
6. člen uredbe se spremeni tako, da se glasi:
“6. člen
Objekti, naprave in omrežja so infrastruktura.
Javno podjetje je dolžno infrastrukturo tekoče in investicijsko vzdrževati in ustrezno škodno zavarovati. Za izločitev posameznega objekta, naprave ali omrežja iz infrastrukture ali vključitev v infrastrukturo mora javno podjetje pridobiti soglasje Vlade Republike Slovenije, na predlog ministra, pristojnega za energetiko. Infrastrukturni objekti se lahko prodajo, kako drugače odsvojijo ali obremenijo le s predhodnim soglasjem Vlade Republike Slovenije, če to ne nasprotuje njihovemu namenu. Pogodba, sklenjena v nasprotju z določbami prejšnjega odstavka, je nična. Na objektih, napravah in napeljavah, ki sestavljajo infrastrukturo, ni mogoče pridobiti lastninske pravice s priposestvovanjem. Na te objekte ni mogoče poseči z izvršbo.
Za javno podjetje se stečaj ne more uvesti.
Za obveznosti javnega podjetja subsidiarno odgovarja Republika Slovenija, kot ustanoviteljica.”.
3. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 312-29/2001-1
Ljubljana, dne 24. maja 2001.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti