Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2001 z dne 18. 5. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2001 z dne 18. 5. 2001

Kazalo

2306. Uredba o določitvi zneska trošarine za mineralna olja in plin, stran 4438.

Na podlagi 66. člena zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 84/98, 52/99, 57/99, 2/01 in 33/01) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o določitvi zneska trošarine za mineralna olja in plin
1. člen
Od mineralnih olj in plina se plačuje trošarina v zneskih, določenih s to uredbo, in sicer:
tolarjev
1. od motornega bencina iz tarifnih oznak 2710 00 26, 2710 00 27,
  2710 00 29, 2710 00 32, 2710 00 34 in 2710 00 36
  (za 1.000 litrov), in sicer:
  1.1. letalski bencin                            80.614
  1.2. osvinčeni bencin z vsebnostjo svinca nad 0,013 g/l          80.614
  1.3. neosvinčeni bencin z vsebnostjo svinca do 0,013 g/l in
    z oktanskim številom (RON) do manj kot 98               70.393
  1.4. neosvinčeni bencin z vsebnostjo svinca do 0,013 g/l in
    z oktanskim številom (RON) 98 ali več                 70.393
2. od plinskega olja iz tarifnih oznak od 2710 00 66 do 2710 00 68
  (za 1.000 litrov), in sicer:
  2.1. za pogonski namen                           59.956
  2.2. za gorivo za ogrevanje                         7.500
3. od utekočinjenega naftnega plina iz tarifnih oznak
  od 2711 12 11 do 2711 13 97 (za 1.000 kilogramov), in sicer:
  3.1. za pogonski namen                           32.200
  3.2. za gorivo za ogrevanje                           0
4. od metana iz tarifne oznake 2711 29 00
  (za 1.000 kilogramov), in sicer:
  4.1. za pogonski namen                           32.200
  4.2. za gorivo za ogrevanje                           0
5. od naravnega plina iz tarifne oznake
  2711 11 00 in 2711 21 00 (za en kubični meter)                1,50
6. od kerozina iz tarifnih oznak 2710 00 51 in 2710 00 55
  (za 1.000 litrov), in sicer:
  6.1. za pogonski namen                           62.600
  6.2. za gorivo za ogrevanje                         5.000
7. od kurilnega olja iz tarifnih oznak
  2710 00 74, 2710 00 76, 2710 00 77, 2710 00 78 in 2710 00 97
  (za 1.000 kilogramov)                           3.000.
2. člen
V zneskih iz točk 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 2.1., 3.1., 4.1. in 6.1. iz prejšnjega člena je vključena tudi taksa za obremenjevanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida.
3. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe, preneha veljati uredba o določitvi zneska trošarin za mineralna olja in plin (Uradni list RS, št. 51/99, 88/00, 95/00, 114/00, 121/00 in 11/01).
4. člen
Ta uredba se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati 20. maja 2001.
Št. 421-12/2000-7
Ljubljana, dne 17. maja 2001.
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Minister