Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2001 z dne 18. 5. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2001 z dne 18. 5. 2001

Kazalo

2236. Sklep o spremembi sklepa o dajanju posebnih likvidnostnih posojil s sodelovanjem bank, stran 4374.

Na podlagi drugega odstavka 20. člena, 5. točke 34. člena in 36. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P
o spremembi sklepa o dajanju posebnih likvidnostnih posojil s sodelovanjem bank
1
Sklep o dajanju posebnih likvidnostnih posojil s sodelovanjem bank (Uradni list RS, št. 25/97, 37/98 in 31/99) se spremeni tako, da se v 7. in 8. točki črta drugi odstavek.
2
Doda se nova 12. točka, ki se glasi:
“Kolikor bo Banka Slovenije ugotovila, da so pasivne obrestne mere, ki jih banka prejemnica posojila ali sodelujoča banka priznava svojim komitentom, znatno višje od obrestnih mer ostalih bank, lahko ukrepa v smeri odprave prevelikih odstopanj od splošnega nivoja obrestnih mer. Če bo ugotovljeno odstopanje pri sodelujoči banki in ga banka po opozorilu Banke Slovenije ne bo odpravila, banka ne bo upravičena do povračila stroškov za pripravljenost iz 8. točke tega sklepa. Če bo odstopanje ugotovljeno pri prejemnici likvidnostnega posojila, ji bo odobreno posojilo po višji obrestni meri.”
Ostale točke se ustrezno preštevilčijo.
3
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 22-0097/01
Ljubljana, dne 15. maja 2001.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Mitja Gaspari l. r.