Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2001 z dne 18. 5. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2001 z dne 18. 5. 2001

Kazalo

2218. Odlok o spremembi odloka o preoblikovanju javnega podjetja Agencija za radioaktivne odpadke p.o., Hajdrihova 2, Ljubljana, v javni gospodarski zavod, stran 4357.

Na podlagi prvega odstavka 18. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98), v zvezi z drugim odstavkom 25. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93, 44/95, 1/96, 56/99 in 22/00) in tretjega odstavka 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94, 23/96, 47/97, 23/99, 119/00 in 30/01) je Vlada Republike Slovenije na 25. seji dne 3. 5. 2001 sprejela
O D L O K
o spremembi odloka o preoblikovanju javnega podjetja Agencija za radioaktivne odpadke p.o., Hajdrihova 2, Ljubljana, v javni gospodarski zavod
1. člen
V odloku o preoblikovanju javnega podjetja Agencija za radioaktivne odpadke p.o., Hajdrihova 2, Ljubljana, v javni gospodarski zavod (Uradni list RS, št. 45/96 in 32/99) se prvi, drugi in tretji odstavek 4. člena spremenijo, tako, da se glasijo:
“Firma zavoda: ARAO – Agencija za radioaktivne odpadke, Ljubljana
Prevod firme je: ARAO – Agency for Radwaste Management, Ljubljana
Skrajšana firma zavoda: ARAO, Ljubljana“
2. člen
Prvi odstavek 5. člena se spremeni, tako da se glasi:
“Dejavnosti zavoda, ki jih zavod opravlja kot javno službo, so:
O/90.003 – ravnanje s posebnimi odpadki
– predhodna dela za začasno skladiščenje in trajno odlaganje radioaktivnih odpadkov;
– upravljanje in obratovanje odlagališča radioaktivnih odpadkov;
– opravljanje gospodarske javne službe ravnanja z radioaktivnimi odpadki skladno z določbami uredbe o načinu, predmetu in pogojih opravljanja gospodarske javne službe ravnanja z radioaktivnimi odpadki (Uradni list RS, št. 32/99);
– upravljanje Prehodnega skladišča radioaktivnih odpadkov v Podgorici;
– priprava in izvedba sanacije objektov, v katerih se skladiščijo oziroma odlagajo radioaktivni odpadki, v primeru ali kot posledica radioloških nesreč;
K/73.102 – raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije
– raziskovanje in razvoj na področju dolgoročnega ravnanja z radioaktivnimi odpadki in z izrabljenim gorivom;
– zagotavljanje, organiziranje in izvajanje projektov v zvezi z odlaganjem radioaktivnih odpadkov in ravnanjem z izrabljenim gorivom z namenom izbrati najboljšo tehnologijo varnega in končnega odlaganja;
L/75.130 – dejavnost javnih ustanov za pospeševanje poslovne dejavnosti
– sodelovanje pri mednarodnih projektih, dogovorih in pripravi morebitnih pogodb v zvezi z radioaktivnimi odpadki;
– izvajanje mednarodne dejavnosti v zvezi z radioaktivnimi odpadki ter sodelovanje z mednarodnimi specializiranimi agencijami in drugimi strokovnimi institucijami;
K/72.400 – dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami
– vodenje evidence o količini, vrsti, obdelavi in nahajališčih radioaktivnih odpadkov ter o transportih radioaktivnih odpadkov;
I/63.400 – dejavnost drugih prometnih agencij
– izvajanje nalog v zvezi s prometom radioaktivnih odpadkov;
– organizacija in izvedba transporta radioaktivnih odpadkov;
K/74.140 – podjetniško in poslovno sodelovanje
– skrb za pretok strokovnih informacij;
– obveščanje javnosti ter izvajanje komunikacijske in izobraževalne dejavnosti s področja radioaktivnih odpadkov;
K/74.204 – drugo projektiranje in tehnično svetovanje
– zagotavljanje projektov in vodenje izgradnje načrtovanih objektov odlagališča radioaktivnih odpadkov“.
3. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 408-18/2001-4
Ljubljana, dne 3. maja 2001.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti