Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2001 z dne 10. 5. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2001 z dne 10. 5. 2001

Kazalo

2041. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o določitvi števila članov sveta ter določitvi volilne enote za volitve članov Sveta krajevne skupnosti Hinje v Občini Žužemberk, stran 4015.

Na podlagi 19.a člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 20/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 70/00) ter 116. člena statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 34/99, 63/00 in 93/00) je Občinski svet občine Žužemberk na predlog občinske volilne komisije na 18. seji dne 23. 4. 2001 sprejel
O D L O K
o spremembi in dopolnitvi odloka o določitvi števila članov sveta ter določitvi volilne enote za volitve članov Sveta krajevne skupnosti Hinje v Občini Žužemberk
1. člen
V odloku o določitvi števila članov sveta ter določitvi volilne enote za volitve članov Sveta krajevne skupnosti Hinje v Občini Žužemberk (Uradni list RS, št. 23/01) se spremeni in dopolni 2. člen odloka in glasi:
“Svet KS šteje enajst članov. Za volitve članov sveta se določi pet volilnih enot, in sicer:
– 1. volilna enota, ki obsega območje naselij Hinje, Hrib pri Hinjah, Lazina in Pleš, kjer se volijo trije člani sveta,
– 2. volilna enota, ki obsega območje naselja Lopata, kjer se voli en član sveta,
– 3. volilna enota, ki obsega območje naselij Prevole in Ratje, kjer se volita dva člana sveta,
– 4. volilna enota, ki obsega območje naselij Sela pri Hinjah, Visejec in Vrh pri Hinjah, kjer se volijo trije člani sveta,
– 5. volilna enota, ki obsega območje naselja Žvirče, kjer se volita dva člana sveta.”
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 004-06/01-313/1
Žužemberk, dne 23. aprila 2001.
Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l. r.