Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2001 z dne 6. 4. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2001 z dne 6. 4. 2001

Kazalo

1581. Odločba o prepovedi uvoza v Republiko Slovenijo in prevoza preko ozemlja Republike Slovenije za določene pošiljke zaradi preprečitve vnosa slinavke in parkljevke, stran 2669.

Na podlagi 2. točke 120.a člena zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 82/94, 21/95, 16/96 in 101/99, 98/99 – ZZZiv, 8/00 – ZUT) v zadevi preprečevanja vnašanja in širjenja živalskih kužnih bolezni iz drugih držav in njihovega zatiranja v Republiki Sloveniji izdaja direktor Veterinarske uprave Republike Slovenije naslednjo
O D L O Č B O
o prepovedi uvoza v Republiko Slovenijo in prevoza preko ozemlja Republike Slovenije za določene pošiljke zaradi preprečitve vnosa slinavke in parkljevke
I. PREPOVED UVOZA IN PREVOZA
Da bi preprečili vnos slinavke in parkljevke v Republiko Slovenijo, se, če s to odločbo ni drugače določeno, prepoveduje uvoz v Republiko Slovenijo in prevoz preko ozemlja Republike Slovenije za naslednje pošiljke:
1. domači parkljarji (govedo, ovce, koze in prašiči);
2. divji parkljarji;
3. seme, jajčeca in embrii parkljarjev;
4. sveže in zamrznjeno meso domačih in divjih parkljarjev;
5. živila, surovine in odpadki, ki izvirajo od domačih in divjih parkljarjev.
6. krma za živali živalskega izvora, ki izvira od parkljarjev (ne velja za hrano v hermetično zaprtih konzervah, namenjeno hišnim živalim, suho in polsuho hrano za hišne živali ter pasje žvečilke).
II. DRŽAVE, ZA KATERE PREPOVED NE VELJA
Določbe I. dela te odločbe ne veljajo za pošiljke iz naslednjih držav:
Avstralija,         Japonska,
Kanada,           Madagaskar,
Čile,            Malta,
Kostarika,         Mehika,
Kuba,            Nova Kaledonija,
Ciper,           Nova Zelandija,
Salvador,          Panama,
Haiti,           Singapur,
Honduras,          Združene države Amerike,
Islandija,         Vanuatu.
Indonezija,
III. IZJEME GLEDE UVOZA POŠILJK IZ 4., 5. IN 6. TOČKE I. DELA TE ODLOČBE TER PREVOZA POŠILJK IZ I. DELA ODLOČBE
Prepoved uvoza pošiljk iz 4., 5. in 6. točke I. dela te odločbe ne velja za naslednje države:
Bolgarija,         Litva,
Hrvaška,          Norveška,
Češka Republika,      Poljska,
Estonija,          Romunija,
Makedonija,         Slovaška,
Madžarska,         Švica,
Latvija,          Ukrajina.
Za države iz prejšnjega odstavka ne velja prepoved prevoza pošiljk iz I. dela te odločbe preko ozemlja Republike Slovenije, če so pošiljke obdelane v skladu z drugim odstavkom IV. dela te odločbe ter če so izpolnjeni pogoji iz VI. dela te odločbe.
IV. IZJEME GLEDE PREVOZA POŠILJK IZ 3., 4., 5. IN 6. TOČKE I. DELA TE ODLOČBE TER UVOZA POŠILJK IZ 5. IN 6. TOČKE I. DELA ODLOČBE
Prepoved prevoza preko ozemlja Republike Slovenije za pošiljke iz 3., 4., 5. in 6. točke I. dela te odločbe ne velja za naslednje države:
Avstrija,          Italija,
Belgija,          Luksemburg,
Danska,           Portugalska,
Finska,           Španija,
Nemčija,          Švedska.
Za države iz prejšnjega odstavka ne velja prepoved uvoza v Republiko Slovenijo za naslednje pošiljke iz 5. in 6. točke I. dela te odločbe, pod pogojem, da so obdelane z enim od naslednjih postopkov:
a) mleko in mlečni izdelki, če je bilo pod nadzorom uradnega veterinarja pasterizirano pri temperaturi 71,7 °C 15 sekund in je temu sledila:
– druga toplotna obdelava, po kateri ima preizkus na peroksidazo negativno reakcijo ali
– postopek sušenja, vključno z gretjem, z učinkom, ki je enakovreden toplotni obdelavi iz prejšnje alinee ali
– druga obdelava, pri kateri se pH zmanjša in se vsaj eno uro ohranja pri manj kot 6;
b) hermetično zaprte konzerve, če je bila pri obdelavi dosežena vrednost F3 ali več, to je sterilne konzerve;
c) druge vrste termično obdelanih proizvodov, če je bila pri obdelavi dosežena temperatura najmanj 70 °C v sredini izdelka; med te proizvode se štejejo tudi tehnična mast, želatina in podobno;
d) kemično povsem predelane živalske surovine, kot so wet-blue, krom strojene kože, kemično in termično obdelana volna, kuhane ščetine in podobno;
e) kože parkljarjev, če so bile obdelane z enim od naslednjih postopkov in je način obdelave označen na veterinarskem certifikatu:
– namočene v kalcijev lug pri pH 12 do 13 najmanj 8–10 ur, nato pa obdelane s kislino pri pH 1 do 3 vsaj 6–10 ur,
– soljene najmanj 7 dni z morsko soljo z dodatkom 2% natrijevega karbonata,
– sušene 42 dni pri temperaturi 20 °C;
f) trofeje divjih živali, če so kuhane v vreli vodi v ustreznem časovnem obdobju, da se odstranijo vse snovi, razen kosti, rogov, parkljev, krempljev, rogovja in zob;
g) trajni fermentirani izdelki, če so izpolnjeni naslednji pogoji: aktivnost vode 0,93 ali manj, pH manj kot 6, zorenje vsaj 9 mesecev in teža najmanj 5,5 kg.
V. IZJEME GLEDE POŠILJK IZ 4. TOČKE I. DELA ODLOČBE
Določbe 4. točke I. dela te odločbe ne veljajo za pošiljke, ki izvirajo iz držav iz II. in III. dela te odločbe, skladiščenih na ozemlju držav navedenih v IV. delu te odločbe, če je vsebina pošiljke ostala v originalnem pakiranju, iz katerega je razviden izvor pošiljke.
VI. DODATNI PREVENTIVNI UKREPI TER IZJEME GLEDE PREVOZA POŠILJK IZ 5. IN 6. TOČKE I. DELA ODLOČBE
Zaradi dodatnih preventivnih ukrepov pri izbruhu slinavke in parkljevke v Evropi je prepovedan uvoz živih živali, mesa, živil (razen rib in drugih vodnih živali ter njihovih izdelkov, mesa perutnine ter izdelkov iz perutnine in hišnih živali, ki jih spremlja lastnik na zasebnem potovanju), surovin in odpadkov od vseh vrst živali ter krme živalskega izvora, ki izvira od vseh vrst živali (ne velja za hrano v hermetično zaprtih konzervah, namenjeno hišnim živalim, suho in polsuho hrano za hišne živali ter hrano, ki izvira od rib in drugih vodnih živali ) iz naslednjih držav:
Velika Britanija,
Francija,
Nizozemska,
Irska.
Vozila, ki prevažajo pošiljke živil, proizvodov, surovin, in odpadkov iz prejšnjega odstavka, morajo biti pri vstopu na ozemlje Republike Slovenije dezinficirana. Vozila lahko vstopajo samo preko mejnih veterinarskih prehodov, kjer so zagotovljeni pogoji za dezinfekcijo vozil.
Lastnik vozila oziroma njegov pooblaščenec mora prihod vozila napovedati pri mejni veterinarski inšpekciji najmanj 24 ur pred prihodom vozila na mejni veterinarski prehod.
Postopek iz drugega odstavka tega dela velja tudi za vozila, ki prevažajo pošiljke živil, proizvodov, surovin, in odpadkov z izvorom iz držav iz II. in III. dela te odločbe, če se pošiljka prevaža preko držav iz VI. dela te odločbe.
Določbe glede prepovedi prevoza preko ozemlja Republike Slovenije iz 5. in 6. točke I. dela te odločbe ne veljajo za pošiljke iz držav iz prvega odstavka tega dela, če so pošiljke obdelane po spodaj navedenih postopkih in se prevažajo v zaplombiranih prevoznih sredstvih:
a) mleko in mlečni izdelki, če je bilo surovo mleko pod nadzorom uradnega veterinarja pasterizirano pri temperaturi 71,7 °C 15 sekund in je temu sledila:
– druga toplotna obdelava, po kateri ima preizkus na peroksidazo negativno reakcijo ali
– postopek sušenja, vključno z gretjem, z učinkom, ki je enakovreden toplotni obdelavi iz prejšnje alinee ali
– druga obdelava, pri kateri se pH zmanjša in se vsaj eno uro ohranja pri manj kot 6;
b) hermetično zaprte konzerve, če je bila pri obdelavi dosežena vrednost F3 ali več, to je sterilne konzerve;
c) druge vrste termično obdelanih proizvodov, če je bila pri obdelavi dosežena temperatura najmanj 70 °C v sredini izdelka; med te proizvode se štejejo tudi tehnična mast, želatina in podobno;
d) kemično povsem predelane živalske surovine, kot so wet-blue, krom strojene kože, kemično in termično obdelana volna, kuhane ščetine in podobno;
e) kože parkljarjev, če so bile obdelane z enim od naslednjih postopkov in je način obdelave označen na veterinarskem certifikatu:
– namočene v kalcijev lug pri pH 12 do 13 najmanj 8–10 ur, nato pa obdelane s kislino pri pH 1 do 3 vsaj 6–10 ur;
– ali soljene najmanj 7 dni z morsko soljo z dodatkom 2% natrijevega karbonata;
– ali sušene 42 dni pri temperaturi 20 °C.
f) trofeje divjih živali, če so kuhane v vreli vodi v ustreznem časovnem obdobju, da se odstranijo vse snovi razen kosti, rogov, parkljev, krempljev, rogovja ali zob;
g) trajni fermentirani izdelki, če so bili izpolnjeni naslednji pogoji: aktivnost vode 0,93 ali manj, pH manj kot 6, zorenje vsaj 9 mesecev in teža najmanj 5,5 kg.
VII. POSLEDICE
Pošiljkam iz te odločbe, ki ne izpolnjujejo pogojev iz te odločbe in se prenašajo oziroma prevažajo preko državne meje Republike Slovenije, se prepove vstop na ozemlje Republike Slovenije oziroma se odvzamejo in neškodljivo odstranijo.
VIII. PRENEHANJE VELJAVNOSTI
Z uveljavitvijo te odločbe preneha veljati odločba o prepovedi uvoza v RS in prevoza preko ozemlja RS pošiljk domačih in divjih parkljarjev, mesa ter izdelkov in surovin, zaradi preprečitve vnosa slinavke in parkljevke (Uradni list RS, št. 16/01, 18/01 in 21/01).
IX. UVELJAVITEV
Ta odločba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 323-173/01
Ljubljana, dne 5. aprila 2001.
mag. Zoran Kovač, dr. vet. med. l. r.
Direktor
Veterinarske uprave RS

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti