Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2001 z dne 6. 4. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2001 z dne 6. 4. 2001

Kazalo

1571. Sprememba poslovnika o delu Občinskega sveta občine Sveta Ana, stran 2657.

Na podlagi 4. člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 34/99 in 113/00) Občinski svet občine Sveta Ana na 19. redni seji dne 30. 3. 2001 sprejel
S P R E M E M B O P O S L O V N I K A
o delu Občinskega sveta občine Sveta Ana
1. člen
V poslovniku o delu Občinskega sveta občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 23/99) se spremeni 44. člen, tako da se glasi:
“Občinski svet sprejema odločitve z večino opredeljenih glasov navzočih članov, razen če zakon določa drugačno večino. Predlagana odločitev je sprejeta, če se je večina opredeljenih navzočih članov izrekla “ZA” njen sprejem.”
2. člen
Spremeni se četrti odstavek 66. člena, tako da se glasi:
“Delovno telo dela na sejah. Delovno telo lahko veljavno sprejema svoje odločitve, če je na seji navzoča večina njegovih članov in je med navzočimi člani večina tistih, ki so člani občinskega sveta. Delovno telo sprejema svoje odločitve – mnenja, stališča in predloge z večino opredeljenih glasov navzočih članov.”
3. člen
Ta sprememba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01503-001/01
Sveta Ana, dne 30. marca 2001.
Župan
Občine Sveta Ana
Bogomir Ruhitel l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti