Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2001 z dne 6. 4. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2001 z dne 6. 4. 2001

Kazalo

1560. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o javni kanalizaciji v Občini Sežana, stran 2643.

Na podlagi 3., 4. in 7. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 25. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 5/90 in Uradni list RS, št. 10/91, 12/93 in 66/93) ter 16. člena statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 40/99, 68/99 in 3/01) je Občinski svet občine Sežana na seji dne 21. 3. 2001 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o javni kanalizaciji v Občini Sežana
1. člen
V odloku o javni kanalizaciji v Občini Sežana (Uradni list RS, št. 56/96) se v 33. členu doda drugi odstavek, ki se glasi:
Po preteku roka iz prejšnjega odstavka nastopi obveznost plačila odvajanja in čiščenja odpadnih voda po kriterijih, ki so določeni za objekte, priključene na javno kanalizacijo.
2. člen
V 34. členu se v tretjem odstavku črta pika in doda naslednje besedilo: »pripeljane na čistilno napravo«.
3. člen
V 35. členu se črta drugi odstavek. Dodata se nova drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
Cena čiščenja odpadnih voda se pri odvajanju v javno kanalizacijo in na območju mesta Sežana tudi pri uporabnikih individualnih greznic določi na podlagi ugotovljene količine uporabljene pitne in tehnološke vode ter stopnje onesnaženosti odpadne vode.
Za uporabnike individualnih greznic izven mesta Sežana se cena čiščenja določa na podlagi izpraznjene greznične mase pripeljane na čistilno napravo in stopnje onesnaženosti greznične odplake.
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
4. člen
37. člen se spremeni tako, da se glasi:
Kriteriji in cene, določeni v 34., 35. in 36. členu tega odloka veljajo za komunalne odplake, ki se zbirajo in čistijo v sklopu javne gospodarske službe na območju Občine Sežana.
Kolikor kapacitete čistilne naprave omogočajo dodaten dovoz odpadnih voda, to dovoli župan s posebnim sklepom, v katerem določi tudi ceno čiščenja, ki ne sme biti nižja kot velja za uporabnike z območja Občine Sežana.
5. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 352-01-1/0, 03201-2/01
Sežana, dne 21. marca 2001.
Župan
Občine Sežana
Miroslav Klun l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti