Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2001 z dne 6. 4. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2001 z dne 6. 4. 2001

Kazalo

1554. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Mežica, stran 2636.

Na podlagi 16. člena statuta Občine Mežica (Uradni list RS, št. 16/99 73/00) je Občinski svet občine Mežica na 22. seji dne 22. 3. 2001 sprejel
O D LO K
o spremembah in dopolnitvah odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Mežica
1. člen
V odloku o gospodarskih javnih službah v Občini Mežica (Uradni list RS, št. 39/97) se 14. člen spremeni, tako da se glasi:
»14. člen
V JKP »Log« Ravne na Koroškem, Dobja vas 187 se izvajajo naslednje javne službe:
– oskrba s pitno vodo iz javnih vodovodov,
– oskrba naselij s požarno vodo iz javnih vodovodov,
– odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda in odvajanje padavinskih voda,
– ravnanje s komunalnimi odpadki,
– odlaganje ostankov komunalnih odpadkov,
– oskrba naselij z zemeljskim plinom iz plinovodnega omrežja.«
2. člen
15. člen se spremeni, tako da se glasi:
»15. člen
V Komunali Mežica, javnem komunalnem podjetju d.o.o. Mežica se izvajajo naslednje javne službe:
– javna snaga in čiščenje javnih površin,
– urejanje in vzdrževanje trgov, ulic in cest v naselju,
– urejanje in vzdrževanje lokalnih cest,
– urejanje in vzdrževanje tržnih prostorov in javnih parkirišč,
– urejanje pokopališč in pokopališka ter pogrebna dejavnost,
– proizvodnja električne energije.«
3. člen
V 16. členu se črtata besedi »občinske uprave« in se nadomestita z besedo »občine«.
4. člen
Ta odlok začne veljati 1. 1. 2001 in se objavi v Uradnem listu RS.
Št. 352-4/97-2/01
Mežica, dne 22. marca 2001.
Župan
Občine Mežica
Janez Praper l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti