Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2001 z dne 6. 4. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2001 z dne 6. 4. 2001

Kazalo

1552. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Mežica za leto 2000, stran 2635.

Na podlagi 98. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) in na podlagi 16. člena statuta Občine Mežica (Uradni list RS, št. 16/99 in 73/00) je Občinski svet občine Mežica na 22. seji dne 22. 3. 2001 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Mežica za leto 2000
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Mežica za leto 2000, ki zajema bilanco prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.
2. člen
Proračun Občine Mežica za leto 2000 je bil realiziran v naslednjih zneskih:
A)   Bilanca prihodkov in odhodkov
I.   Prihodki skupaj                341,925.629 SIT
II.  Odhodki skupaj                336,084.819 SIT
III.  Proračunski presežek              5,840.810 SIT
B)   Račun finančnih terjatev in naložb
IV.  Prejeta vračila danih posojil in
    prodaja kapitalskih deležev            33.000 SIT
V.   Dana posojila in povečanje kapitalskih
    deležev                     2,739.787 SIT
VI.  Prejeta minus dana posojila in
    spremembe kap. deležev            – 2,706.787 SIT
C)   Račun financiranja
VII.  Zadolževanje                        /
VIII. Odplačilo dolga                 1.009.005 SIT
IX.  Neto zadolževanje (VIII-IX)           –1.009,05 SIT
X.   Povečanje sredstev na računih          2,125.018 SIT
3. člen
I. Presežek prihodkov v znesku 2,125.018 SIT se prenese v splošni sklad Občine Mežica.
II. Sredstva stalne proračunske rezerve v višini 5,015.703 SIT se prenese kot prihodek stalne proračunske rezerve v leto 2001.
4. člen
Pregled prihodkov in razporeditev odhodkov zaključnega računa Občine Mežica za leto 2000 je sestavni del tega odloka.
5. člen
Poročilo nadzornega odbora o pregledu zaključnega računa je priloga zaključnemu računu.
6. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 405-03-1/2001
Mežica, dne 22. marca 2001.
Župan
Občine Mežica
Janez Praper l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti