Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2001 z dne 6. 4. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2001 z dne 6. 4. 2001

Kazalo

1547. Odlok o spremembi odloka o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2001, stran 2624.

Na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98), 40. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) ter 18. in 100. člena statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 43/95) je Svet Mestne občine Kranj na 23. seji dne 28. 3. 2001 sprejel
O D L O K
o spremembi odloka o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2001
1. člen
Spremeni se tretji odstavek 11. člena v odloku o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2001 (Uradni list RS, št. 1/01) tako, da glasi:
Proračun Mestne občine Kranj za leto 2001 obsega (v 000 SIT):
A)  Bilanca prihodkov in odhodkov
I.  Skupaj prihodki                 5,645.480
II.  Skupaj odhodki                 6,083.276
III. Proračunski presežek (I.-II.)          –437.796
B)  Račun finančnih terjatev in naložb
IV.  Prejeta sredstva od vrnjenih posojil in od
   prodaje kapitalskih vlog             127.710
V.  Sredstva danih posojil in nakup kapitalskih
   naložb                       12.354
VI.  Prejeta minus dana posojila in sprem.
   kapitalskih deležev                115.356
VII. Skupni presežek (I.+IV.) – (II.+V.)       –322.440
C)  Račun financiranja
VIII. Zadolževanje proračuna              160.000
IX.  Odplačilo dolga                     0
X.  Neto zadolževanje (VIII.–IX.)           160.000
XI.  Povečanje sredstev na računih (VII.–X.)     –162.440
2. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 40301-0004/00-45/01
Kranj, dne 29. marca 2001.
Župan
Mestne občine Kranj
Mohor Bogataj, univ. dipl. org. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti