Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2001 z dne 6. 4. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2001 z dne 6. 4. 2001

Kazalo

1542. Sklep o razpisu svetovalnega referenduma, stran 2619.

Na podlagi 3. in 56. člena zakona o referendumu in ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94, 13/95 - odl. US, 34/96, 38/96, 43/96 - odl. US, 57/96), 46.b člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 - odl. US, 45/94 - odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 - odl. US, 63/95 - obv. razl., 9/96 - odl. US, 44/96 - odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 59/99 - odl. US in 70/00) ter 16. in 51. člena statuta Občine Kanal ob Soči (Uradne objave PN, št. 30/99) je Občinski svet občine Kanal ob Soči v nadaljevanju 23. seje dne 3. 4. 2001 sprejel naslednji
S K L E P
1. člen
Razpiše se svetovalni referendum o odločanju o vprašanjih iz pristojnosti občine o vnosu dejavnosti sežiganja, sosežiganja ali predelave odpadkov in nevarnih odpadkov v industrijskem kompleksu Salonit Anhovo d.d. v Anhovem v prostorske sestavine planskih aktov Občine Kanal ob Soči.
2. člen
Referendum se razpiše za celotno območje Občine Kanal ob Soči.
3. člen
Za dan razpisa referenduma se šteje torek, 10. aprila 2001, in s tem dnem začnejo teči roki za opravila, ki so potrebna za izvedbo referenduma.
4. člen
Referendum bo v nedeljo, 27. maja 2001 od 7. do 19. ure, na običajnih glasovalnih mestih.
5. člen
Na referendumu imajo pravico glasovati vsi občani, ki imajo volilno pravico v Občini Kanal ob Soči.
6. člen
Postopek za izvedbo referenduma vodijo organi, ki vodijo lokalne volitve.
7. člen
Na referendumu se glasuje neposredno in tajno z glasovnico.
8. člen
Referendumsko vprašanje se glasi:
“Ali ste za to, da Občina Kanal ob Soči pri pripravi svojih prostorskih aktov in drugih razvojnih programov omogoči v industrijskem kompleksu Salonit Anhovo d.d. v Anhovem izvajanje sežiganja, sosežiganja ali predelave odpadkov in nevarnih odpadkov?”
ZA                                 PROTI
9. člen
Ta sklep se objavi na krajevno običajen način, v Uradnem glasilu Primorskih novic in v Uradnem listu RS.
Št. 006-03/01-1
Kanal ob Soči, dne 3. aprila 2001.
Župan
Občine Kanal ob Soči
Zoran Madon l. r.