Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2001 z dne 6. 4. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2001 z dne 6. 4. 2001

Kazalo

1540. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Cankova za leto 2000, stran 2616.

Na podlagi 13. in 43. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 56/98, 56/98 in 89/99), 96. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) in 16. člena statuta Občine Cankova (Uradni list RS, št. 21/99) je Občinski svet občine Cankova na 22. redni seji dne 27. 3. 2001 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Cankova za leto 2000
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Cankova za leto 2000, ki zajema vse prihodke in odhodke proračuna Občine Cankova ter prejeta vračila danih posojil in odplačilo dolga.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Cankova sestavljajo:
A) Bilanca prihodkov in odhodkov
– skupaj prihodki              210,027.320,70
– skupaj odhodki               222,295.445,59
– proračunski primanjkljaj          –12,268.124,89
B) Račun finančnih terjatev in naložb
– prejeta vračila danih posojil in prodaja
  kapitalskih deležev             1,732.645,50
– dana posojila in povečanje kapitalskih
  deležev                         –
– prejeta minus dana posojila in spremembe
  kapitalskih deležev                   –
– skupni primanjkljaj            –10,535.479,39
C) Račun financiranja
– zadolževanje                      –
– odplačilo dolga               4,240.352,96
– neto zadolževanje              –4,240.352,96
– zmanjšanje sredstev na računih       –14,775.832,35
Stanje sredstev na računih ob koncu
preteklega leta (1999)             21,006.555,87
Stanje sredstev na računih ob koncu
leta 2000 (ŽR in vezava)            6,379. 410,46
3. člen
Sestavni del tega odloka je pregled izkazov zaključnega računa proračuna, in sicer: bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb, račun financiranja ter bilanca stanja.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 40303/2001
Cankova, dne 28. marca 2001.
Župan
Občine Cankova
Viktor Voršič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti