Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2001 z dne 6. 4. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2001 z dne 6. 4. 2001

Kazalo

1532. Pravilnik o premoženju, ki se upošteva pri ugotavljanju upravičenosti do varstvenega dodatka, stran 2592.

Na podlagi šestega odstavka 133. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 106/99, 72/00, 81/00 in 124/00) izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve
P R A V I L N I K
o premoženju, ki se upošteva pri ugotavljanju upravičenosti do varstvenega dodatka
1. PODROČJE UREJANJA
1. člen
Ta pravilnik ureja vrste premoženja, ki se upoštevajo pri ugotavljanju upravičenosti do varstvenega dodatka v skladu s tretjim in četrtim odstavkom 133. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 106/99, 72/00, 81/00 in 124/00; v nadaljnjem besedilu: zakon), način ugotavljanja vrednosti tega premoženja ter način valorizacije zneska iz tretjega odstavka 133. člena zakona.
2. VRSTE PREMOŽENJA
2. člen
Pri ugotavljanju upravičenosti do varstvenega dodatka se upošteva premoženje v lasti uživalca pokojnine in družinskih članov, s katerimi ima prijavljeno skupno stalno prebivališče in s katerimi živi v skupnem gospodinjstvu (v nadaljnjem besedilu: družinski člani), od katerega se plačuje davek, in sicer:
– stanovanjske hiše, stanovanja, poslovne stavbe in poslovni prostori, razen stanovanjske hiše ali stanovanja, ki služi kot stalno prebivališče uživalca pokojnine in njegovih družinskih članov;
– prostori za počitek in rekreacijo;
– kmetijska in gozdna zemljišča s katastrskim dohodkom nad višino, ki je v tekočem letu določena kot podlaga za vključitev v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje;
– drugo obdavčljivo nepremično premoženje.
3. NAČIN UGOTAVLJANJA VREDNOSTI PREMOŽENJA
3. člen
Vrednost premoženja iz prejšnjega člena se upošteva po stanju v koledarskem letu pred letom ugotavljanja upravičenosti do varstvenega dodatka (v nadaljnjem besedilu: preteklo koledarsko leto).
Če uživalec pokojnine ali njegov družinski član do dneva vložitve zahteve pridobi ali odtuji določeno premoženje, se vrednost tega premoženja upošteva na dan pridobitve ali odtujitve premoženja.
4. člen
Vrednost premoženja iz 2. člena tega pravilnika se ugotavlja po podatkih iz dokončne odločbe o odmeri davka (odločba o odmeri davka od premoženja, o odmeri davka od prometa nepremičnin, o odmeri davka na dediščino, o odmeri davka na darila) in napovedi za odmero dohodnine.
V primeru, da odločba o odmeri davka iz prejšnjega odstavka za preteklo koledarsko leto še ni bila izdana, se vrednost premoženja ugotovi po podatkih iz dokončne odločbe, izdane v postopku denacionalizacije, iz pravnomočnega sklepa o dedovanju, iz kupoprodajne pogodbe, darilne pogodbe oziroma druge listine o pridobitvi ali odtujitvi premoženja.
4. NAČIN VALORIZACIJE ZNESKA PREMOŽENJA IZ TRETJEGA ODSTAVKA 133. ČLENA ZAKONA
5. člen
Vrednost premoženja iz tretjega odstavka 133. člena zakona uskladi Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije enkrat letno s povprečno letno stopnjo rasti cen življenjskih potrebščin v Republiki Sloveniji, ugotovljeno za predhodno koledarsko leto.
5. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
6. člen
Za preverjanje upravičenosti do varstvenega dodatka po tretjem odstavku 168. člena zakona se določbe tega pravilnika uporabljajo od 1. januarja 2003 dalje.
7. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 017-01-014/01
Ljubljana, dne 3. aprila 2001.
dr. Vlado Dimovski l. r.
Minister
za delo, družino in socialne
zadeve

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti