Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2001 z dne 16. 3. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2001 z dne 16. 3. 2001

Kazalo

1068. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o obratovalnem času prodajaln, stran 1793.

Na podlagi 17. člena zakona o trgovini (Uradni list RS, št. 18/93) izdaja ministrica za gospodarstvo
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o obratovalnem času prodajaln
1. člen
V pravilniku o obratovalnem času prodajaln (Uradni list RS, št. 79/97, 78/98 in 36/00) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
“Obratovalni čas si trgovec določi v skladu z naslednjimi merili:
– potrebe potrošnikov ob upoštevanju njihovega delovnega časa in časa, potrebnega za nakupe,
– za okolico nemoteče opravljanje dejavnosti ter
– poslovni interes trgovca ob upoštevanju obveznosti, določenih z delovnopravno zakonodajo.”.
2. člen
3. člen se spremeni tako, da se glasi:
”Redni obratovalni čas prodajaln je od ponedeljka do sobote med 7. in 21. uro, obratovalni čas izven tega časa ter ob nedeljah, praznikih in dela prostih dnevih pa se šteje za dežurni obratovalni čas.“.
3. člen
4. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Pri določanju dežurnega obratovalnega časa prodajaln je treba poleg meril iz prejšnjega člena tega pravilnika upoštevati zlasti še naslednje:
– gostota naseljenosti prebivalstva,
– turizem,
– tranzitni cestni promet in
– trendi razvoja nakupovalnih navad.
Prodajalne, ki poslujejo v dežurnem obratovalnem času, smejo na območjih, kjer je po predpisih s področja varstva okolja povečano varstvo pred hrupom ali kjer niso dopustni posegi, ki povzročajo hrup, oziroma kjer so takšni posegi dopustni le, če so manj moteči, obratovati samo v času, za katerega z navedenimi predpisi ni določena najvišja dopustna nočna raven hrupa.”.
4. člen
V 5. členu se črta drugi odstavek.
5. člen
V 6. členu se črta 3. točka prvega odstavka, zadnji odstavek pa se spremeni tako, da se glasi:
“Trgovec je dolžan kopijo prijave urnika obratovalnega časa prodajalne dostaviti Statističnemu uradu Republike Slovenije.”.
6. člen
7. člen se črta.
7. člen
8. člen se spremeni, tako da se glasi:
“Urnik obratovalnega časa in dokazilo o njegovi prijavi pristojnemu občinskemu organu hrani trgovec v prodajalni, tako da sta dostopna organu tržne inšpekcije.”.
8. člen
V obrazcu prijave urnika obratovalnega časa, ki je določen v prilogi pravilnika, se črta rubrika POTRDITEV.
9. člen
Trgovci, katerih prodajalne poslujejo v obratovalnem času, ki ni usklajen z določbami tega pravilnika, so dolžni prijaviti usklajene urnike obratovalnega časa pristojnim občinskim organom v osmih dneh po uveljavitvi tega pravilnika.
Če trgovec ne uskladi urnika obratovalnega časa v roku iz prejšnjega odstavka, se šteje, da nima prijavljenega obratovalnega časa prodajalne.
10. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 2001-2111-0019
Ljubljana, dne 9. marca 2001.
Ministrica
za gospodarstvo
dr. Tea Petrin l. r.

AAA Zlata odličnost