Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2001 z dne 9. 2. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2001 z dne 9. 2. 2001

Kazalo

597. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Osilnica za leto 2000, stran 931.

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in 124/00), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odl. US, 39/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 59/99 – odl. US in 70/00) in 22. člena statuta Občine Osilnica (Uradni list RS, št. 25/95, 35/95 in 8/99) je Občinski svet občine Osilnica na 10. redni seji dne 26. 1. 2001 na predlog župana sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Osilnica za leto 2000
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Osilnica za leto 2000, ki zajema vse prihodke in druge prejemke ter odhodke in druge izdatke Občine Osilnica za leto 2000.
2. člen
Realizirani prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki po zaključnem računu proračuna Občine Osilnica za leto 2000 so znašali:
1. Sredstva proračuna                  SIT
– prihodki                  90,248.755,32
– odhodki                   88,378.745,49
– presežek prihodkov nad odhodki        1,870.009,83
2. Sredstva proračunske rezerve
– prihodki                    821.100,00
– odhodki                    100.000,00
– presežek prihodkov nad odhodki         721.100,00
3. člen
Presežek prihodkov nad odhodki po zaključnem računu proračuna Občine Osilnica za leto 2000 v višini 1,870.009,83 SIT se prenese v prihodke proračuna Občine Osilnica za leto 2001 in se nameni investicijski porabi.
Presežek prihodkov nad odhodki po zaključnem računu sredstev proračunske rezerve Občine Osilnica za leto 2000 v višini 721.100 SIT se prenese v prihodke sredstev proračunske rezerve za leto 2001.
4. člen
Podrobnejši pregled prihodkov in odhodkov po zaključnem računu proračuna Občine Osilnica za leto 2000 ter njihova realizacija sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov in v posebnem delu proračuna, ki sta sestavni del tega odloka.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 001-428/99
Osilnica, dne 26. januarja 2001.
Župan
Občine Osilnica
Anton Kovač l. r.

AAA Zlata odličnost