Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2001 z dne 9. 2. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2001 z dne 9. 2. 2001

Kazalo

556. Odredba o sprejemu letnih gozdnogospodarskih načrtov za gozdnogospodarsko enoto Unec, stran 836.

Na podlagi drugega odstavka 94. člena zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US in 56/99) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
O D R E D B O
o sprejemu letnih gozdnogospodarskih načrtov za gozdnogospodarsko enoto Unec
1. člen
Sprejme se letni gozdnogospodarski načrt za gozdnogospodarsko enoto Unec, št. 05-30/01 z dne 10. 11. 2000, ki ga je izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Postojna, za obdobje od 1. 1. 2001 do 31. 12. 2001.
2. člen
Sprejme se letni gozdnogospodarski načrt za gozdnogospodarsko enoto Unec, št. 05-30/02 z dne 10. 11. 2000, ki ga je izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Postojna, za obdobje od 1. 1. 2002 do 31. 12. 2002.
3. člen
Sprejme se letni gozdnogospodarski načrt za gozdnogospodarsko enoto Unec, št. 05-30/03 z dne 10. 11. 2000, ki ga je izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Postojna, za obdobje od 1. 1. 2003 do 31. 12. 2003.
4. člen
Cilji, usmeritve in ukrepi, ki so določeni v letnih gozdnogospodarskih načrtih iz 1., 2. in 3. člena te odredbe, na ravneh celotne gozdnogospodarske enote, gospodarskih razredov in odsekov, so sestavni del te odredbe.
5. člen
Letni gozdnogospodarski načrti gozdnogospodarske enote Unec iz 1., 2. in 3. člena te odredbe so izdelani v treh izvodih za 1289,75 hektarjev gozdov, ki ležijo v gozdnogospodarskem območju Postojna, v Občini Cerknica, oziroma v katastrskih občinah Unec, Rakek in Rakov Škocjan.
6. člen
Po en izvod letnih gozdnogospodarskih načrtov gozdnogospodarske enote Unec iz 1., 2. in 3. člena te odredbe je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Postojna, Vojkova 9, Postojna, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Cerknica, Čabranska 1, Cerknica, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, Dunajska 58, Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja letnih gozdnogospodarskih načrtov gozdnogospodarske enote Unec.
7. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-01-05-2/01
Ljubljana, dne 23. januarja 2001.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r.

AAA Zlata odličnost