Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2001 z dne 9. 2. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2001 z dne 9. 2. 2001

Kazalo

552. Odredba o sprejemu splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Podkraj-Nanos, stran 835.

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US in 56/99) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
O D R E D B O
o sprejemu splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Podkraj-Nanos
1. člen
Sprejme se splošni del gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Podkraj-Nanos, št. 01-13/96 z dne 15. 11. 2000, ki ga je izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Tolmin, za obdobje od 1. 1. 1996 do 31. 12. 2005.
Cilji, usmeritve in ukrepi, ki so določeni v splošnem delu gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Podkraj-Nanos na ravneh celotne gozdnogospodarske enote, gospodarskih razredov in odsekov, so sestavni del te odredbe.
2. člen
Splošni del gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Podkraj-Nanos je izdelan v treh izvodih za 5937,86 hektarja gozdov, ki ležijo v gozdnogospodarskem območju Podkraj-Nanos, v občinah Vipava in Ajdovščina, oziroma v katastrskih občinah Nanos, Višnje, Vodice in Podkraj.
3. člen
Po en izvod splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Podkraj-Nanos je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Tolmin, Tumov drevored 17, Tolmin, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Ajdovščina, Gregorčičeva 44, Ajdovščina in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, Dunajska 58, Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Podkraj-Nanos.
4. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-01-1/97
Ljubljana, dne 18. januarja 2001.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano
mag. Franc But l. r.