Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2001 z dne 9. 2. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2001 z dne 9. 2. 2001

Kazalo

534. Odlok o ustanovitvi slovenskega dela Pridružitvenega parlamentarnega odbora, stran 829.

Na podlagi zakona o ratifikaciji Evropskega sporazuma o pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni strani in Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije na drugi strani (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 13/97), tretjega odstavka 48., 124. člena ter drugega odstavka 324. člena, 325. in 172. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 1. februarja 2001 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi slovenskega dela Pridružitvenega parlamentarnega odbora
I
S tem odlokom se ustanovi slovenski del Pridružitvenega parlamentarnega odbora (v nadaljnjem besedilu: pridružitveni parlamentarni odbor), določijo njegove naloge in sestava ter izvolijo predsednik, podpredsednik in člani ter nadomestni člani.
II
Pridružitveni parlamentarni odbor:
– spremlja uresničevanje sporazuma o pridruženem članstvu;
– proučuje vse vidike odnosov med Evropsko unijo in Republiko Slovenijo;
– sodeluje in izmenjuje mnenja med Evropskim parlamentom in Državnim zborom;
– daje priporočila pridružitvenemu svetu, Državnemu zboru in Evropskemu parlamentu;
– opravlja druge naloge v okviru svojih pristojnosti.
III
Pridružitveni parlamentarni odbor ima predsednika, podpredsednika, deset članov in dvanajst nadomestnih članov.
V Pridružitvenem parlamentarnem odboru ima:
Poslanska skupina Liberalne demokracije Slovenije štiri člane in štiri nadomestne člane,
Poslanska skupina Socialdemokratske stranke Slovenije dva člana in enega nadomestnega člana,
Poslanska skupina Združene liste socialnih demokratov dva člana in enega nadomestnega člana,
Poslanska skupina SLS+SKD Slovenske ljudske stranke enega člana in enega nadomestnega člana,
Poslanska skupina Nove Slovenije enega člana in dva nadomestna člana,
Poslanska skupina Demokratične stranke upokojencev Slovenije enega člana,
Poslanska skupina Slovenske nacionalne stranke enega člana in enega nadomestnega člana,
Poslanska skupina Stranke mladih Slovenije enega nadomestnega člana,
poslanca italijanske in madžarske narodne skupnosti enega nadomestnega člana.
IV
V Pridružitveni parlamentarni odbor se izvolijo:
za predsednika:
dr. Slavko GABER, Poslanska skupina Liberalne demokracije Slovenije;
za podpredsednika:
mag. Janez KRAMBERGER, Poslanska skupina SLS+SKD Slovenske ljudske stranke;
za člane:
Blaž KAVČIČ, Poslanska skupina Liberalne demokracije Slovenije,
Maksimiljan LAVRINC, Poslanska skupina Liberalne demokracije Slovenije,
Ciril PUCKO, Poslanska skupina Liberalne demokracije Slovenije,
dr. Mihael BREJC, Poslanska skupina Socialdemokratske stranke Slovenije,
Jožef JEROVŠEK, Poslanska skupina Socialdemokratske stranke Slovenije,
Franc (Feri) HORVAT, Poslanska skupina Združene liste socialnih demokratov,
Danica SIMŠIČ, Poslanska skupina Združene liste socialnih demokratov,
Alojz PETERLE, Poslanska skupina Nove Slovenije,
Ivan KEBRIČ, Poslanska skupina Demokratične stranke upokojencev Slovenije,
Zmago JELINČIČ, Poslanska skupina Slovenske nacionalne stranke;
za nadomestne člane:
mag. Zoran GRAČNER, Poslanska skupina Liberalne demokracije Slovenije,
Roman JAKIČ, Poslanska skupina Liberalne demokracije Slovenije,
Jelko KACIN, Poslanska skupina Liberalne demokracije Slovenije,
Borut ŠUKLJE, Poslanska skupina Liberalne demokracije Slovenije,
France CUKJATI, Poslanska skupina Socialdemokratske stranke Slovenije,
Aurelio JURI, Poslanska skupina Združene liste socialnih demokratov,
Stanislav BRENČIČ, Poslanska skupina SLS+SKD Slovenske ljudske stranke,
Ivan MAMIÆ, Poslanska skupina Nove Slovenije,
Marija Ana TISOVIC, Poslanska skupina Nove Slovenije,
Bogdan BAROVIČ, Poslanska skupina Slovenske nacionalne stranke,
Marko DIACI, Poslanska skupina Stranke mladih Slovenije.
Roberto BATTELLI, poslanec italijanske narodne skupnosti.
V
Ta odlok začne veljati z dnem, ko ga sprejme Državni zbor Republike Slovenije.
Št. 020-02/92-28/71
Ljubljana, dne 1. februarja 2001.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina