Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2001 z dne 9. 2. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2001 z dne 9. 2. 2001

Kazalo

533. Odlok o ustanovitvi Komisije Državnega zbora Republike Slovenije za peticije, stran 828.

Na podlagi četrte alinee drugega odstavka 48., 124. in 172. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije, je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 1. februarja 2001 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi Komisije Državnega zbora Republike Slovenije za peticije
I
S tem odlokom se ustanovi Komisija Državnega zbora Republike Slovenije za peticije (v nadaljnjem besedilu: komisija za peticije), določijo njene naloge in sestava ter izvolijo predsednik in člani.
II
Komisija za peticije:
– obravnava pritožbe in predloge državljanov, v katerih opozarjajo na določene probleme pri izvajanju zakonov in drugih aktov;
– obravnava pritožbe, ki se nanašajo na posamične zadeve in ukrepa pri pristojnih organih;
– proučuje prošnje, pritožbe in druge pobude splošnega pomena, ki jih pošiljajo državljani Državnemu zboru in drugim organom ter ugotavlja vzroke zanje;
– obvešča pristojna delovna telesa Državnega zbora o pojavih, ki nastajajo pri uporabi zakonov in jim predlaga ustrezne ukrepe za učinkovito uresničevanje pravic, dolžnosti in pravnih interesov državljanov.
III
Komisija za peticije ima predsednika in šest članov.
V Komisiji za peticije ima:
Poslanska skupina Liberalne demokracije Slovenije enega člana,
Poslanska skupina Socialdemokratske stranke Slovenije enega člana,
Poslanska skupina Združene liste socialnih demokratov enega člana,
Poslanska skupina SLS+SKD Slovenske ljudske stranke enega člana,
Poslanska skupina Nove Slovenije enega člana,
Poslanska skupina Demokratične stranke upokojencev Slovenije enega člana,
Poslanska skupina Slovenske nacionalne stranke enega člana.
IV
V komisijo za peticije se izvolijo:
za predsednika:
mag. Janez DROBNIČ, Poslanska skupina Nove Slovenije,
za člane:
Aleksander MERLO, Poslanska skupina Liberalne demokracije Slovenije,
Franc ČEBULJ, Poslanska skupina Socialdemokratske stranke Slovenije,
Samo BEVK, Poslanska skupina Združene liste socialnih demokratov,
Franci ROKAVEC, Poslanska skupina SLS+SKD Slovenske ljudske stranke,
Vojko ČELIGOJ, Poslanska skupina Demokratične stranke upokojencev Slovenije,
Sonja AREH LAVRIČ, Poslanska skupina Slovenske nacionalne stranke.
V
Ta odlok začne veljati z dnem, ko ga sprejme Državni zbor Republike Slovenije.
Št. 020-02/92-28/18
Ljubljana, dne 1. februarja 2001.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

AAA Zlata odličnost