Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2001 z dne 1. 2. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2001 z dne 1. 2. 2001

Kazalo

468. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ZN pohištvena industrija Garant Polzela, stran 707.

Na podlagi 43. in 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90,18/93, 47/93, 52/93, 56/93, 71/93, 44/97) in 16. člena statuta Občine Polzela (Uradni list RS, št. 34/99) je Svet občine Polzela na 16. redni seji dne 6. 12. 2000 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o ZN pohištvena industrija Garant Polzela
1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni tekstualni del odloka o zazidalnem načrtu industrijskega območja Garant Polzela (Uadni list SRS, št. 26/85 in Uradni list RS, št. 23/99).
2. člen
Za 4. členom se doda 4.a člen, ki glasi:
Pri lociranju in arhitektonskemu oblikovanju novopredvidenih objektov so dopustna odstopanja s toleranco + / - 15%. Odstopanja so dopustna v primerih, ko so te spremembe utemeljene zaradi tehnološkega postopka, pod pogojem, da te spremembe ne spreminjajo namenske rabe znotraj območja, obstoječih in predvidenih komunikacij, celostne podoba znotraj območja ter odmikov od stanovanjskega naselja.
Prizidek »a« je možno, glede na tehnološke potrebe locirati na zahodnem delu obstoječega objekta pod pogoji, ki jih določa veljavni ZN in te dopolnitve.
3. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-05/013/00
Polzela, dne 6. decembra 2000.
Župan
Občine Polzela
Ljubo Žnidar, inž. gradb. l. r.

AAA Zlata odličnost