Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2001 z dne 1. 2. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2001 z dne 1. 2. 2001

Kazalo

458. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za pospeševanje razvoja obrti, podjetništva in kmetijstva v Občini Jesenice, stran 681.

Na podlagi 26. člena statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 38/95, 19/96, 37/96, 2/99 in 23/99) in 93. člena poslovnika o delu Občinskega sveta občine Jesenice (Uradni list RS, št. 52/95, 37/96, 25/97, 32/97 in 38/99) je Občinski svet občine Jesenice na 24. seji dne 21. 12. 2000 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za pospeševanje razvoja obrti, podjetništva in kmetijstva v Občini Jesenice
1. člen
V pravilniku o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za pospeševanje razvoja obrti, podjetništva in kmetijstva v Občini Jesenice (Uradni list RS, št. 71/99) se 2. člen pravilnika spremeni tako, da se pravilno glasi:
»Sredstva so namenjena samostojnim podjetnikom posameznikom, malim in srednje velikim gospodarskim družbam v zasebni in mešani lasti (v nadaljevanju: družbe) in kmetov, ki bodo tako pridobljena sredstva vložili v razvoj in razširitev poslovanja oziroma opravljanja svoje dejavnosti v Občini Jesenice, in sicer za:
1. dolgoročna posojila z rokom vračila do 7 let za:
– nakup, gradnjo, prenovo in adaptacijo poslovnih prostorov;
– nakup opreme;
– odpiranje novih delovnih mest, povezano z ustanavljanjem novih enot malega gospodarstva.
2. subvencije obrestne mere za dodeljena posojila na poslovnih bankah.«
2. člen
4. člen pravilnika se spremeni tako, da se pravilno glasi:
»Dolgoročna posojila se dodeljujejo z dobo vračanja do 7 let.«
3. člen
6. člen pravilnika se spremeni tako, da se pravilno glasi:
»Višina posojila praviloma ne sme presegati 50% predračunske vrednosti investicije.«
4. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 302-3/99
Jesenice, dne 21. decembra 2000.
Župan
Občine Jesenice
Boris Bregant, univ. dipl. inž. str. l. r.

AAA Zlata odličnost