Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2001 z dne 19. 1. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2001 z dne 19. 1. 2001

Kazalo

338. Uredba o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za pridobitev varnostnega spričevala in o postopku za izdajo varnostnega spričevala, stran 462.

Na podlagi tretjega odstavka 18. člena zakona o železniškem prometu (Uradni list RS, št. 92/99) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za pridobitev varnostnega spričevala in o postopku za izdajo varnostnega spričevala
1. člen
Ta uredba določa kriterije za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za pridobitev varnostnega spričevala, postopek za izdajo in odvzem varnostnega spričevala in obrazec varnostnega spričevala.
2. člen
Kriteriji za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za pridobitev varnostnega spričevala so navedeni v prilogi A, ki je sestavni del te uredbe.
3. člen
(1) V Republiki Sloveniji veljajo varnostna spričevala, ki jih je izdala Direkcija za železniški promet (v nadaljevanju: direkcija). Obrazec varnostnega spričevala je v prilogi B, ki je sestavni del te uredbe.
(2) Varnostno spričevalo velja toliko časa, dokler imetnik izpolnjuje pogoje, ali največ pet let, ko se ponovno preveri izpolnjevanje pogojev in zahtev iz te uredbe.
(3) Če direkcija resno dvomi, ali imetnik varnostnega spričevala izpolnjuje pogoje in zahteve za izdajo varnostnega spričevala, lahko kadarkoli preveri, ali jih dejansko izpolnjuje.
(4) Če direkcija ugotovi, da imetnik varnostnega spričevala ne izpolnjuje pogojev in zahtev za izdajo varnostnega spričevala, varnostno spričevalo razveljavi.
(5) Direkcija sprejme odločitev v zvezi z izdajo varnostnega spričevala najpozneje v treh mesecih od prejema popolne vloge prosilca.
(6) Odločitev direkcije mora biti obrazložena.
4. člen
V vlogi prosilca za pridobitev varnostnega spričevala morajo biti navedeni:
– ime ali firma prosilca in njegov sedež,
– ime in sedež morebitnega pooblaščenca,
– ime organa, ki se mu vloga pošilja,
– dokazila o izpolnjevanju kriterijev za pridobitev varnostnega spričevala.
5. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 342-08/2000-1
Ljubljana, dne 11. januarja 2001.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost