Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2001 z dne 19. 1. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2001 z dne 19. 1. 2001

Kazalo

294. Sklep o spremembi sklepa o dajanju kratkoročnih kreditov bankam za zagotavljanje dnevne likvidnosti, stran 408.

Na podlagi 5. točke 34. člena, 36. člena ter drugega odstavka 20. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P
o spremembi sklepa o dajanju kratkoročnih kreditov bankam za zagotavljanje dnevne likvidnosti
1
V sklepu o dajanju kratkoročnih kreditov bankam za zagotavljanje dnevne likvidnosti (Uradni list RS, št. 3/92 in 36/92) se spremeni 1. točka tako, da se glasi:
Banka Slovenije lahko daje bankam in hranilnicam, ki imajo dovoljenje za poslovanje (v nadaljevanju: banke), kratkoročne kredite za zagotavljanje dnevne likvidnosti na podlagi blagajniških zapisov Banke Slovenije, vrednostnih papirjev Republike Slovenije in drugih vrednostnih papirjev, določenih z zakonom o Banki Slovenije, ki jih ima banka v svojem portfelju.
2
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 22-0018/01
Ljubljana, dne 16. januarja 2001.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Guverner
dr. France Arhar l. r.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina