Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2001 z dne 18. 1. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2001 z dne 18. 1. 2001

Kazalo

200. Odlok o spremembah odloka o izvolitvi predsednika, podpredsednika in članov Komisije Državnega zbora Republike Slovenije za volitve, imenovanja in administrativne zadeve, stran 298.

Na podlagi četrte alinee drugega odstavka 48., 124., 172. in 247. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije, je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 11. 1. 2001 sprejel
O D L O K
o spremembah odloka o izvolitvi predsednika, podpredsednika in članov Komisije Državnega zbora Republike Slovenije za volitve, imenovanja in administrativne zadeve
I
V odloku o izvolitvi predsednika, podpredsednika in članov Komisije Državnega zbora Republike Slovenije za volitve, imenovanja in administrativne zadeve (Uradni list RS, št. 101/00) se:
v besedilu I. točke črta besedilo:
“Komisija Državnega zbora Republike Slovenije za volitve, imenovanja in administrativne zadeve ima predsednika, podpredsednika in 22 članov.”
ter se nadomesti z besedilom:
“Komisija Državnega zbora Republike Slovenije za volitve, imenovanja in administrativne zadeve ima predsednika, podpredsednika in 21 članov.”
– besedilo II. točke spremeni v naslednjem:
za besedilom:
“za člane:”
se črta besedilo:
“Igor BAVČAR”
razrešijo se:
predsednik:
Ciril PUCKO
člana:
Irma PAVLINIČ KREBS
Dušan VUČKO
izvolijo se:
za predsednika:
Jožef ŠKOLČ
za člana:
Richard BEUERMANN
Ciril PUCKO.
II
Ta odlok začne veljati z dnem, ko ga sprejme Državni zbor Republike Slovenije.
Št. 020-02/92-28/3
Ljubljana, dne 11. januarja 2001.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

AAA Zlata odličnost