Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2001 z dne 8. 1. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2001 z dne 8. 1. 2001

Kazalo

106. Sklep o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Zavrč v letu 2001, stran 121.

Na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98 in 70/00), 32. in 33. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 70/99) je župan Občine Zavrč dne 16. 12. 2000 sprejel
S K L E P
o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Zavrč v letu 2001
1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Zavrč za leto 2001, vendar največ do 31. 3. 2001, se javna poraba Občine Zavrč začasno financira po proračunu za leto 2000.
2. člen
Pri začasnem financiranju se sme za posamezne namene upoštevati toliko sredstev, kolikor jih je bilo sorazmerno porabljenih v istih obdobjih po proračunu za leto 2000.
V okviru začasnega financiranja se dovoljuje financiranje investicij v teku.
3. člen
Doseženi in razporejeni prihodki v času začasnega financiranja so sestavni del občinskega proračuna za leto 2001.
4. člen
Župan Občine Zavrč skrbi za tekoče usklajevanje aktivnosti v zvezi z realizacijo določil 1. in 2. člena tega sklepa za dosego normalnega poslovanja uporabnikov proračunskih sredstev.
5. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati s 1. 1. 2001.
Št. 403-02-1/2000
Zavrč, dne 16. decembra 2000.
Župan
Občine Zavrč
Miran Vuk l. r.